Et lavt selvværd, berører mange psykologiske lidelser, såsom depression, angst, OCD, ADHD, ja sågar dødsangst.

Vores selvfølelse altså vores egen overbevisning om vores eget værd, kan, hvis det er meget ringe aget, skabe store ubalancer i livet. Da vores overbevisninger bliver skabt på identitets niveau definerer det således vores identitet, den vi er, en person uden værdi.

Når vi har et lavt selvværd, disser vi os selv, fortæller os selv hvor dårlige vi er, taler os selv ned, hvor håbløst et menneske man er, hvor lidt man fortjener andre skal kunne lide en.

Man have den lille indre stemme, der fortæller én hvor dum man er, og hvor lidt man lykkedes med tingene. Som gør dig ked af det, giver dig en følelse af ikke at høre til, eller ikke have retten til at være til, end trække vejret som alle andre. Man kan sige, at denne overbevisning om sit eget lave værd, er en offer manifestation, man er hård ved sig selv.

Ofte kompenseres den dårlige selvværdsfølelse med vores selvtillid. Der er en grundlæggende og stor forskel på hhv. selvtillid og selvværd. Selvtillid, handler om at have tillid til sine EVNER, det handler om at GØRE, handler om noget vi KAN, selvtillid handler om at have tillid til sine færdigheder.

Når jeg skriver, at der ved en manglende selvværds følelse kompenseres med en forhøjet selvtillid, kan det vise sig i situationer, hvor man skal være den bedste for at få anerkendelse for det man kan, man grænser sig nogle gange til perfektionisme. En høj selvtillid, kan ikke få et selvværd til at vælte, det kan det derimod omvendt. Derfor kan personer med et lavt selvværd, have brug for andres anerkendelse, og accept, hvilket betyder at man er mere ydre styret, og ikke hvilende i sig selv.

Det kan være en meget energi dræbende følelse at befinde sig i.

Forskellen på selvtillid og selvværd, ligger altså i, at selvtillid er defineret af hvad man viser for omverdenen hvad man kan, selvværd, handler om at have oplevelsen af VÆRDI, om at VÆRE, det handler om noget vi ER, og evnen til at værdsætte vores egne egenskaber.

Vi kan se på vores selvværd som fundamentet på et hus. Vi kan godt bygge et stort og flot hus, med både kælder, 1. sal og spir på toppen, udsmykke huset med krummelure og fine vinduer, men alt dette er meget skrøbeligt, hvis ikke fundamentet er støbt korrekt og står fast.

Et skrøbeligt, eller lavt selvværd, viser sig på forskellige måder, det kan være man har en dyb følelse af ikke at være god nok, som det menneske man nu er, at man ikke er et godt menneske, at man ikke føler sig lige så værdifuld som sine venner, arbejdskollegaer mv. At man stort set, bare er dum og grim måske.

Det er vigtigt, at vi tager vores følelser alvorligt, de er som signalflag i vores indre, som gør os opmærksom på, at noget inde i os, er ude af balance og skal ses på, behandles, eller gøres noget ved. De signalflag, eller gøende hunde om du vil, er vores enestående signal til, at vi kan få et indblik i denne ubalance, og rette op på den. Ofte kræver det terapeutisk hjælp, at rette op på et dårligt selvværd, og angst, da vi kan være så forblændede af vores egne overbevisninger om os selv, at vi ikke kan se skoven for bare træer.

En person med et godt selvværd, som står fast vil sige følgende om sig selv:

 • Jeg er værdifuld i mig selv
 • Jeg har værdifulde egenskaber
 • Jeg værdsætter mig selv
 • Jeg har værdi for mig selv og andre, alene fordi jeg er værdsat
 • Jeg er som jeg er. På godt og ondt, take it or leave it
 • Alt ved mig er som det skal være
 • Jeg er værd at respektere og elske
 • Jeg er uniq og uerstattelig
 • Jeg er ligeværdig med andre mennesker
 • Jeg anerkender min ret til at eksisterer ligesom alle andre mennesker
 • Jeg kan modtage og sige tak når jeg får ros og anerkendelse

En person med en god selvtillid vil sige om sig selv:

 • Jeg har tillid til mig selv og min evner
 • Jeg er dygtig, feks. er jeg god til…
 • Jeg kan godt finde ud af det jeg skal
 • Jeg og andre værdsætter mine præstationer
 • Jeg har fortjent anerkendelse for det jeg kan og gør
 • Jeg kan modtage negativ kritik som en læring

Det er vigtigt, at vi får bearbejdet vores selvtillid og selvværds følelse. Når vi bliver født, kommer vi til, med en stor følelse af at være centrum for verdens navle, vi har et stort ego, som også er nødvendig for vores overlevelse.

Vores selvværds følelse berøres, hvis vi som vores person, f.eks hvis nogen siger til dig ”du er dum du duer ikke til noget”, det koster på selvværds kontoen.

Selvtilliden, derimod, som er knyttet til adfærden, altså det jeg gør og kan, får et knæk hvis du bliver kritiseret for det du gør.
Gennem terapeutisk hjælp og mental træning kan vi opøve vores selvbillede til et mere positivt og hensigtsmæssigt opfattelse.

Ofte ligger der en lille indre del, en indre kritiker, som måske ikke er særlig gammel, men som giver dig følelsen af et lavt selvværd, som kritiserer og taler grimt til dig.

Hvis du gerne vil træne dit eget selvbillede og selvværd, skal du først og fremmest være grounded i dig selv. Det kan mindfullness bl.a. hjælpe dig med. Hvor du Nysgerrigt, Observerer, og Accepterer følelsen i Kærlighed til dig selv.

NOAK modellen, er en effektiv mindfullness øvelse, og som med al anden træning og øvelse, gør øvelse mester. Man får ikke store muskler, uden den nødvendige træning.

Når du har trænet din NOAK model, forestiller du dig, altså virkelig forestiller dig at du er fantastisk, at du er et helt særligt godt menneske, men empati og medfølelse for andre mennesker, når du forestiller dig disse tanker, sker der ubevidst også en forandring inden i dig.

Fake it to you make it, giv dig selv suggestioner som kan lyde:

 • Jeg er helt fantastisk menneske
 • Jeg hviler i mig selv og har ro
 • Jeg har værdi som alle andre

Vær taknmelig, når du hver aften inden du lægger dig til ro, nævner alle de ting du er taknemlig for i dit liv, som f.eks. “Jeg er taknemlig for mit hus, Jeg er taknemlig for at have en seng at ligge i, Jeg er taknemlig for mit heldbred” osv. vil du opleve at du over tid, bliver et mere positivt menneske, og dit selvværd vil styrkes stille og roligt endnu mere.

Citat: “If you care what other people think, you will always be their prisoner.”