Behandling af vrede med hypnose terapi

Behandling af vrede med hypnose terapi i Rødovre

Vrede er nok den største af vores grundfølelser, den følelse som lettest får lov at ligge og ulme og vise sig i hverdagen, hvis vreden ikke bliver behandlet og kontrolleret af vores fornuftige side.

Se også hvordan lærer jeg at håndterer vredenhttps://livetsperspektiv.dk/ud-med-vreden/

Men under vreden ligger som reglen følelsen af “ked af det hed”.  Vi bruger vores vrede som et slags forsvar, til at forsvare os selv med, beskytte os fra andre menneskers hårde ord, eller handlinger. Nogle gange er vreden opstået via indebrændthed og vreden har fået lov at fylde for meget, simpelthen overtaget din personlighed, og gjort dig til en person du faktisk slet ikke har lyst til at være. Det er uhensigtsmæssigt, at gå at være vred, både på dig selv og dine omgivelse. Dine omgivelser bliver påvirket lige så meget som du selv, af din vrede og indebrændthed.

Mange der er ramt af stress Hypnose mod stress, oplever en øget vrede og aggressivitet og en kortere lunte.

Men det kan faktisk også virke den anden vej rundt. Det kan betyde, at en undertrykt og ophobet vrede i dit følelses-system bliver en af årsagerne til at du bliver stresset.

Ligesom med alle andre følelser, så har vrede brug for, at få en plads og blive udtrykt på en sund måde ellers kan det i værste fald, ødelægge dine relationer i livet.

Det kan derfor være vigtigt at få kigget på, hvorfra kommer din vrede egentligt og få behandlet din vrede med hypnose terapi?.

Når du ved det, kan det give dig en bedre forståelse for dig selv og hvorfor du vælger at reagerer som du gør.

livetsperspektiv.dk behandling af vrede med hypnose

Hvordan ændrer du din vrede?

Behandling af vrede, starter med din bevidsthed. Bag hver en følelse ligger der et behov, det vil jeg gerne hjælpe dig med at finde.

Vær nysgerrig bevidst om måden du taler til andre mennesker på, vær bevidst om dit toneleje, og hvilke ord du benytter. Dine børn f.eks. lukker af for dine vrede ord, og hører kun tonen men ikke hvad der rent faktisk bliver sagt. Træn dig selv i at øve dig på at bruge andre ord, tænk på venlighed istedetfor vrede. Det er en øvelse som kræver at du prøver igen og igen. Du vælger sikkert venlighed når du skal opnå noget eller fremstå godt hos fremmede mennesker, så vælg samme venlighed overfor dine nærmeste som hvis du ønskede en fremmedes respekt.

Da vreden ofte vælger at komme automatisk er det derfor en øvelse at øge din bevidsthed på din vrede når den kommer, og AKTIVT vælge venlighed istedet for. Det er kun sundt at være i god kontakt med vores vrede, men som jeg skrev tidligere, så er det kun usundt at komme i kontakt med vreden når den er uhensigtsmæssig i forhold til dine medmennesker eller dem du holder af.

Hvorfra kommer din vrede egentligt?

Er du i en periode i dit liv hvor du er sårbar, pg.a. et ekstra pres på arbejdet eller i familien, studiet m.v. kan det betyde at vi ikke er i fuld kontakt med os selv eller i balance med os selv.

Mange mennesker har ikke lært sig, at utrykke deres vrede på en sund måde.  På det ubevidste plan kan det være at du i en tidlig alder har besluttet dig for, at vrede er en skidt følelse, som gør ondt indeni eller har en dårlig effekt på din omverden. Måske føler du noget skyld eller skam over det at være vred som betyder at det en følelse  "man ikke bør udtrykke offentligt". Det kan tage år og personligt arbejde at lære at få sagt fra eller indse at vreden du vender indad, er uhensigtsmæssig og giver flere gener og problemer for dig som tiden går. Det at give udtryk for sin vrede på en god og mere hensigtsmæssig måde det at behandle din vrede med f.eks. hypnose terapi,  kan være medvirkende til at du samtidig også lærer dig selv at kende, lærer hvordan du kan mærke efter indeni efter hvad du egentligt ønsker at sige JA tak til og hvad DU egentligt har lyst til at fylde dit liv op med.

 

Lad mig hjælpe dig til at forstå din vrede

Det er kun godt at vi kan mærke vreden, det betyder blot at vi kan sætte vores sunde grænser som jeg skrev tidligere. Men vreden bærer også på andre budskaber som f.eks. at du skal passe bedre på dig selv, eller lære at blive opmærksom på hvad der er vigtigt for dig, vrede kan også vise dig, at noget er forkert, noget  som du bør rette din opmærksomhed på og få rettet op på.

Opgaven for dig bliver derfor at lytte til din vrede og blive opmærksom på "hvorfor bliver jeg vred", "hvad har jeg brug for nu", "hvordan kan jeg få det jeg ønsker", på denne måde kan du begynde at bruge din vrede kontruktivt. I stedet for at din vrede styrer DIG styrer dig bliver DU nu den styrende.  Der ligger rigtig meget power i vreden, den kan være drivkraften til at vi på en konstruktiv måde kan kanalisere vreden over i et projekt eller en sag vi brænder for.

Lad mig gerne hjælpe dig til at finde ud af hvor vreden stammer fra, hvad du bruger vreden til og hvad den beskytter dig imod. Ingen behøver at gå rundt med en indre vrede i sig  hver dag, det er usundt både for vores krop og sjæl.

Hvornår bliver vreden et problem

Som sagt så kan det ske for selv den bedste, at vi engang imellem "lukker dampen ud" og kommer til at såre folk omkring os. Men hvornår er det så et problem.?

Jeg ved det ikke med sikkerhed, så dette er blot min egen mening og overbevisning, men hvis du oplever, at din vrede begrænser dig og skaber angst inden i dig, så er det et problem du bør se på. Hvis du lukker op for din vrede f.eks. flere gange på en måned eller oftere og konsekvensen af din vrede går ud over kærsten, børnene, arbejdspladsen, bilisten på vejen, til fodboldkampen mv. så er det et problem.

 

behandling af vrede med hypnose terapi livetsperspektiv.dk

Undertrykt vrede

Du kender sikkert udtrykket “at bide tænderne sammen”?

Når vi bider tænderne sammen, dækker utrykket i virkeligheden over følelsen af at lukke vreden inde i dig selv,  istedet for at bruge vreden hensigtsmæssigt og få budskabet sagt.

I visse situationer kan det måske være nødvendigt at tænke førend man taler, men hvis det bliver et mønster man tyr til hver gang vreden bobler og du oplever gang på gang, ikke får sagt fra, eller sagt hvad du tænker, føler og mener, så vil der uundgåeligt ophobes frustration og vrede inden i dig. Det betyder, at det er alle andre der bliver hørt og får taletiden, men hvad med dig?

Når vi har en undertrykt vrede, indebrændthed i vores sind og krop finder denne vrede typisk en ventil ét eller andet sted på ét eller andet tidspunkt hvor det ikke altid er hensigtsmæssigt, hvem kender ikke til følelsen af at komme til at sige noget virkeligt sårende blot for at kunne "lukke noget at dampen af" inden du eksploderer. Andre vender deres vrede indad imod sig selv, og hvis dette står på igennem flere år, kan det lede til en depressiv tilstand eller angst. For vreden kommer af en god grund, den skal nemlig lære os at sætte vore klare sunde grænser.