Ønsker du ikke en hypnose session, men har du blot brug for at snakke om det der rører sig i dit liv lige nu.

I samtalen benytter jeg mig af den Kognitive terapi form, samt NLP coachende metoder. Det er i samtalen, hvor man som klient bliver bevidst gjort om sider af sig selv, hvor man møder sine forfalskede overbevisninger fra et andet perspektiv eller bliver opmærksom på de andre forskellige psykologiske dynamikker som påvirker vores adfærd uhensigtsmæssigt.

Hvor man i hypnosen arbejder på det ubevidste plan, arbejder man i samtale terapien mere på det bevidste plan, som også er en vigtig del af forandringen i vores sind. Når vi er bevidste om nye strategier dannes der dermed nye neurale veje i vores hjerne som skaber nye muligheder for at gøre tingene på nye måder.

Vores hjerne har det med at kopier sig selv, dette gøres via de neurale baner som skabes efterhånden i livet. Skabt på overbevisninger og forskellige hændelser. Vi bliver som mennesker meget dygtige til at fastholde denne neurale bane og bygger tilmed store 6 banede motorveje, dermed opstår problemet automatisk, vi kender problemet til hudløshed.

Dv.s. vi kommer til at gøre tingene helt automatisk, uden egentligt at være bevidste om at vi gør det. Denne automatik, er medvirkende til at fastholde problemet. Derfor er en samtale vigtig, til netop i bevidstheden at begynde at skabe nye veje og nye muligheder.

Hvis vi gør det samme får vi samme resultat, men det kan du få hjælp til at ændre på.

Er du ensom, eller føler du dig usikker på en beslutning, kan det ofte være forløsende blot at få snakket om de både store og  små ting i livet, få vendt sine tanker og følelser, med en person som gerne vil lytte til dig.

Der er meget forandring at hente i samtalen alene, så hvis du ikke ønsker en hypnose, kan en samtale alene også hjælpe.

I samtalen lytter jeg også mellem linierne, hvad er det du ikke fortæller, er du på vej hen imod eller væk fra dit mål eller den ønskede tilstand.