Behandling af svigt

Behandling af et svigt i livet kan være det der er afgørende for at du slipper din angst, stress, uro mv.

Alle mennesker oplever svigt i løbet af livet. De kan opleve svigt enten i større eller mindre grad. Det kan give ar på sjælen og udvikle sig til angst, depression eller lavt selvværd og usikkerhed på livet. I visse tilfælde kan det være svært ved at modtage omsorg fra andre.

Det er energikrævende at bære rundt på en ubearbejdet smerte af svigt. Bl.a. fordi den hele tiden ligger, lige under overfladen og ulmer. Der er meget energi i vrede, had, angst, fortvivlelse eller dårligt selvværd.

Når vi kan lære at forstå en ny betydning af svigtet, kan vi lære vores sind, at være i verden på en ny måde. Dette er mere hensigtsmæssigt,  for både os selv, men også for vores familie og venner.

Et svigt kan vise sig i voksen livet på en uhensigtsmæssigt opførsel. En opførsel, hvor det at rumme sine egne følelser af vrede, angst, sorg og smerte,  ender ud i at du står alene med følelserne.

Det kan betyde, at du kan have svært ved, at sætte dine egne sunde grænser. Måske lader du andre mennesker behandle dig skidt. Måske bærer du rundt på en følelse af indebrændthed og frustration, som får lov at styrer dit liv.

Livetsperspektiv.dk behandling af svigt

Lær at sætte dine egne sunde grænser

Via Psykoterapi og hypnose terapi har du mulighed for at ændre og lære at sætte dine egne sunde grænser. Samtidig, har du mulighed for, også at lære at respekterer andre menneskers behov når de siger fra.

Ved at benytte dig af din indre bevidsthed, omkring hvornår svigten opstod, og ved at arbejde med den indre del som er svigtet, kan nye overbevisninger og forståelse hjælpe dig på vej til et liv. Et liv, hvor du kan begynde at tilgive de personer som skal tilgives.

Dette er ikke det samme som at accepterer det skete. Når vi opnår en indre sand tilgivelse til os selv og til andre personer, opnår vi også en indre ro og balance med os selv.

Hvis vi ikke er bevidste om at vi ader vores grænser overskrides, bliver vi fortsat ved med at være utilfredse med os selv, utilfredse med vores liv. Ord som “Det er altid mig,  jeg kan aldrig, jeg bliver altid nødt til, jeg burde, mfl.”bliver sætninger som nærmest bliver en fast indkorpereret sætning.

Dette kan betyde at man evt. holder sig tilbage for at gøre det, man faktisk har lyst til inderst inde. Forudsætning for at burde, skulle, kunne, er at man KAN..dette vil jeg gerne hjælpe dig med.

Find sidegevinsten

Sidegevinsten for denne adfærd kan være at man beskytter sig selv ubevidst. Således ikke kaster man sig ikke ud i situationer, hvor sårbarheden er tydelig. Når man har oplevet svigt, bliver tolerence tærsklen for stress og uro meget lav.

Derfor kan man også opleve at man er mere sensitiv end sine medmennesker, føler mere, ser mere, tænker mere, fornemmer mere. Kort sagt, verden føles bare meget mere barsk.

Vores sind og  krop kan lære at mærke efter hvad det er vi har brug for, så vi på denne måde også kan begynde at respekterer os selv 100%. Det er som ringe i vandet, når du har det godt får dine omgivelser det også godt.

Via Psykoterapi og hypnose terapi kan jeg hjælpe dig, med at blive bevidst om, hvordan du også kan møde verden på nye måder, også selvvom du har oplevet svigt i livet.