Find årsagen til din stress

Via hypnoseterapi kan du finde årsagen til din stress, det er ikke altid at vi ved konkrekt hvad der har forårsaget vores stress, eller måske så tror vi at vi ved det, men faktisk omhandler det noget helt andet.

Måske omhandler det gamle forventninger fra dine forældre, eller forvrængede forventninger til dig selv m.m. Årsagerne kan være mange, og det er vigtigt, at komme ned til årsagen og få dette bearbejdet, så du kan få en forståelse for hvad det er der vedligeholder dit gamle mønster eller adfærd, måske endda overbevisning.

Har du stress

Du er ikke alene. Stress er nået ud til at blive en folkesygdom, som i den grad påvirker vores liv, vores krop og vores livskvalitet. Stress kommer af frygt, noget vi ikke føler vi har styr på eller kan kontrollere.

Begrebet stress er blevet et ganske almindeligt udtryk og benyttes i hverdagen i næsten alle typer situationer hvor travlhed eller sygdom indgår. Stress kan i sig selv ikke kaldes for en sygdom men de symptomer man kan have, kan minde om forskellige sygdoms symptomer. Stress er en simpel reaktionen fra vores hjerne, som sætter vores krop i alarmberedskab.

Dét, der især har indflydelse på om du bliver fri af stress, er blandt andet om du får tid og ro nok til at restituere under din sygemelding, hermed mener jeg virkelig  ro, som ro hvor du ikke bliver unødigt fortyrret at din arbejdsgiver, eller pludselig finder på at arrangere middagsselskab for de gamle venner du ikke har set længe. Mens du er sygemeldt, så giv dig selv muligheden for komplet ro.

Sygemelding eller ikke

Forløbet med en sygemelding er meget individuelt, det kan både hænge sammen med hvor længe det har taget for dig at opbygge stressen, men en anden faktor kan også have betydning, nemlig hvor alvorligt du rent faktisk tager denne sygemelding. Langt de fleste har brug for minimum 3 måneder med helt ro, og mange gange er der faktisk også brug for 4-6 måneder. Forskning har dog vist, at det bedste for personer med stress, er faktisk at forblive på arbejdsmarkedet, dog kun med 2-4 timers arbejds dage. Men er man kommet for langt i forløbet, og kroppen er begyndt at sige fra med angst, uro, smerter, vil jeg anbefale en sygemelding.

Længden af en fuldtidssygemelding afhænger af hvordan du bruger din sygemelding.

Indimellem kan du opleve tilbagefald, dette kan ske, når du rent faktisk tror at du har det bedre end det faktiske tilfælde. Derfor er det så vigtigt med vores bevidsthed for med den i baghovedet og med hånden på hjertet så kan du spørge dig selv, "hvad har jeg brug for lige nu" mærk efter og spørg dig selv, "hvordan kan jeg få det jeg har brug for"?. Hvis du er tvivl, så er du helt sikkert ikke klar. Det sker at kommunen, eller arbejdsgiveren presser på for en tidligere start, men her er det du har en indflydelse med din bevidsthed.
Det vil være så ærgerligt at ødelægge alt dit gode arbejde og få et svært tilbagefald, blot fordi du ikke lyttede til dig selv og mærkede efter.

Trance giver ro

Når du er i trance svinger dine hjernebølger i Alpha tilstand, hvilket giver din krop en ro, via min guidede meditation til afslapning, vil du opleve at din krop kan slappe helt af. I trance vil du have mulighed for at slappe af på din egen mellemstation hvor du kan opsamle de ressourcer du har brug for. Måske har du brug for evnen til at sige fra eller evnen til

At lytte til guidede meditationer, eller blot være mindfull mens du drikker din the/kaffe eller bare sidder og kigger på livet på gaden, kan være medvirkende til at give dig den ro du har brug for. Husk på at vores krop husker ALT, det betyder også at den kan huske når den bliver presset.

Stil glasset fra dig i tide

En klog mand sagde engang: Den absolutte vægt på om glasset er halvt eller helt fuldt er uden betydning. Det kommer an på hvor længe jeg holder det.

Hvis jeg holder det ét minut, er det ikke noget problem.

Hvis jeg holder det i en time, vil jeg få ondt i armen.

Hvis jeg holder det en hel dag vil min arm blive følelsesløs og lammet. Lige meget hvor længe jeg holder glasset vil vægten ikke ændres, men desto længere jeg holder det, desto tungere vil det føles.

Vores stress og bekymringer, er ligesom glasset. Tænk på tingene i kort tid, og de vil intet betyde. Tænk på tingene i lidt længere tid, og de vil begynde at gøre ondt. Tænk på dem hele dagen, hver dag og du vil føle dig lammet.

Det handler altså ikke om glasset er halvt eller helt fyldt. Vores stress og vores bekymringer  vil fylde et glas nogle gange på kort tid andre gange over lang tid, det handler om at stoppe op i tide, og stille glasset fra os, når det begynder at være en belastning, for i sidste ende handler det om din restitution og ro, dette har klart en første prioritet når man er stress ramt.  Derfor er mindfulness og yoga i kombination med samtale terapi og hypnose gode og virksomme værktøjer for dig til at komme ovenpå din stress.

www.livetsperspektiv.dk behandling af stress

Sådan behandler jeg stress

Hvis en person er stresset, udbrændt og fyldt op med angst,  handler det i dette tilfælde om at genfinde meningen med livet, genfinde de indre ressourcer og strategier som tidligere har hjulpet denne person i livet, når tingene har været svære eller udfordrende. Vi vil tage en grundig samtale om det der har skabt din frygt, eller stress, ofte hænger det fint i tråd med dit privatliv og noget der er sket af traumer, forandringer eller tab i dit privatliv. Stress opstår typisk når man er i ubalance med sig selv, når man har gået for lang tid uden, at adressere sine indre følelser. Når du kommer til mig, vil du i hypnose terapien oftest opleve en indre ro, både i tankerne og i sindet, en ro som er kærkommen. Når kroppens nervesystem får en "time-out", bliver der her sat markører for en fornyet ændring i sindet. Forskning har bl.a. vist, at 15 minutters daglig mentaltræning i form af visualisring, meditation eller mindfullness, over en periode på 8 uger, kan skabe den balance i vores hjerne således, at angst,  post traumatisk stress, stress og udbrændthed,  mindskes betydeligt, eller omend forsvinder helt.

Udbrændthed viser sig typisk når krop og sind over længere tid, har skulle yde mere end der har været energi til, og man ikke har haft tanken på at man faktisk er udbrændt, men klør på for at få hverdagen til at fungere. Når vi er i den ubevidste tilstand, som når vi er i hypnose eller trance, får vi kontakt med det,  som vi i vores daglige bevidstheds tilstand ikke normalt får kontakt med. Bla.  fordi det også ville være uhensigtsmæssigt når vi færdes i traffikken f.eks. Her har vi brug for at være vågne og bevidste på en anden måde.

 

Når vi taler om stress, har vi den kortvarige stress og den langvarige stress.

Kortvarig stress

Ved kortvarig stress, opstår denne  type stress når vi bliver presset ud i en given situation, f.eks. eksamen, travlhed i trafikken m.m. og hvor vores krop kommer i alarmberedskab.  Det sætter gang i speederen i vores sympatikus, som er en del af det autonome nervesystem og repræsenterer "kæmp eller flygt". Hjernen sørger for at pumpe hormonerne adrenalin og kortisol ud i kroppen. Formålet  med denne kemiske reaktion i hjernen, er for at vi kan skærpe vores sanser og gøre os i stand til at handle, NU OG HER!. Når Amagydala finder ud af, hov, der er ikke brug for mig alligevel, træder parasympatikus ind, og sætter foden på bremsen med information til hjernen, at  kroppen nu godt kan slappe af og have ro på.
En krop i balance med sig selv, kan veksle mellem at reagere hurtigt i visse pressede situationer og efterfølgende slappe af.

 

Skadelig stress

Ved langvarigt stress, bliver kroppen udsat for ubalance uden at blive håndteret, dette kan stå på i uger, måneder eller endda år.  Det betyder at vi udsætter kroppen for størrer mængder adrenalin og kortisol, og kroppen "tror" at den skal være i alarmberedskab hele tiden og får ikke mulighed for at slappe af. Når sympatikus dominerer, undertrykkes kroppens behov for mad og søvn, ro og hvile, hvilket på sigt går ud over helbredet og humøret. Personer med længerevarende stress, kan over tid, føre til en depression eller hjerteproblemer.

Stress påvirker:

S = Søvn

T= Tanker

R= Relationer

E= Empati

S= Sexliv

S= Sundhed