Psykoeterapi og hypnosePsykoterapi og hypnose i Rødovre

Clairvoyant psykoterapi – Få et liv i balance

Psykoterapi i kombination med hypnose, NLP og clairvoyance, skaber et fantastisk og unikt terapeutisk værktøj til at skabe varige og stærke forandringer.

Jeg tilbyder disse livsforandrende metoder, i mine behandlinger.

I NLP, arbejder vi ofte med forudsætninger. En forudsætning, jeg godt kan lide at bruge er “at kortet ikke altid er det samme som landskabet”.

Det betyder, at vi nogle gange opfatter situationer “fejlagtigt”. Vi tolker på noget, som måske slet ikke er sandt, og det kommer til at påvirke vores tanker og adfærd.

Hvis vi i barndommen har draget falske overbevisninger om en given situation, vil den falske overbevisning typisk følge os hele livet. Men når vi ved hjælp af terapi, får belyst den gamle overbevisning, kan vi begynde at se nye veje og strategier til, hvordan det kunne være anderledes, når vi finder nye sandheder.

Overbevisninger

En overbevisning kan udmynte sig som et anker i vores sind. Kender du til hvad et bestemt musik stykke kan give dig af følelser, minder, eller tanker? Dette musik stykke har måske på daværende tidspunkt det blev spillet, givet en god følelse, en god stemning, en god oplevelse. Hvilket betyder at når du hører eller lytter til det bestemte musik, dukker der gode minder og følelser op. Dette er et positiv anker i dit sind.

På samme måde kan vi danne os negative ankre ved forfalskede overbevisninger. Om noget nogen engang har sagt, eller om noget vi har oplevet set fra et lille barns perspektiv. Dette kan være kimen til at vi får angst, stress, et lavt selvværd mfl.

Clairvoyant psykoterapi

Jeg har muligheden for at se tilbage til årsagerne af dine problematikker. Det giver dig en bredere forståelse af dine udfordringer, og løsninger som bliver lettere for dig at håndtere. Jeg benytter clairvoyance når jeg har samtaler, som en unik støtte til den terapi du får hos mig.

NLP terapi og coaching

Jeg bruger hhv.  NLP Coaching til at holde fokus på målet og effekten deraf, samt psykoterapeutisk samtaleterapi. Derved har du muligheden for, at blive bevidst om problemet. Finde årsagen til din udfordring, samt blive bevidst om værdierne i dit liv.

Det betyder at du med denne bevidsthed, kan begynde at begribe hvad det er der er vigtigt for dig, og hvorfor. Det er ret vigtige informationer og motivation til at ønske en forandring.

Kort sagt, NLP coaching samt psykoterapi, går ud på, at bevidstgøre og forandre følelser og tanker.

At skabe nye narrativer (sagt med et andet ord, skabe nye historier).

At sætte os et mål, og mærke effekten deraf. Benytte os af en hensigtsmæssig adfærd som vil have en gavnlig effekt, både på dig men også på dine nærmeste.

Vores måder at opfatte og sanse verden på. Vores måder at kommunikerer ud til andre på og vores indlærte mønstre og prægninger igennem livet kan altså påvirke vores sindstilstand. Skabe en blokering eller en uhensigtsmæssig opfattelse af os sig selv og andre.

NLP Terapiens forudsætninger:

  • Hvad du oplever og måden du ser verden på, er ikke den samme som jeg ser eller oplever verden på.
  • Vi alle har de ressourcer, vi har brug for, til nå vores mål.
  • Enhver situation indeholder flere valgmuligheder
  • Du er altid meget mere end du selv tror du er.
  • Du kan meget mere, end du tror du kan.
  • Hvis noget ikke virker, så gør noget andet.
  • Der findes ikke fejl, kun læringer.

Har du lyst til forandring i DIT liv, og ønsker du at komme i kontakt med en bedre og mere positiv følelse og tanke? Så lad mig hjælpe dig, NLP terapi er en god start til at få indsigt i problemet og finde målet.

den nøgne sandhed