Hypnose terapi mod angst

Kan hypnose terapi hjælpe mod angst?

Hypnose terapi mod angst, er det muligt? Kan hypnose terapi hjælpe mig med min angst? Hvad er angst for en størrelse? og kan man lære at slippe den? Hvad kan jeg selv gøre for at mindske mit ubehag og få den til at slippe?.

Det er blot nogle af de tanker, der går igennem manges hoveder! Angst har mange forskellige grader, former og termer. Den viser sig fra en lettere bekymring til en mere og også alvorlig invaliderende ubehat. For personer med svær angst, forsøger personen ofte at dulme sit ubehag ved alkohol, Hash eller medicin.  Det er bare en rigtig dårlig cocktail idet, man ved at dulme sin angst ved hjælp af disse genstande faktisk forværrer tilstanden.

Angst sker i hjernen

Når de kemiske reaktioner fra alkohol, Hash, eller medicin bliver påvirket i hjernen, forværrer det tilstanden når virkningen har dulmet af.

Jeg kan hjælpe dig med at behandle din angst. Ved brug af samtale terapi og hypnose terapi, samt enkle værktøjer, kan jeg hjælpe og støtte dig ud af din angst.

Hvorfor får vi angst?

Angst er menneskeligt, det er en af de evner vi har helt tilbage fra urtiden, da vi skulle passe på vi ikke blev spist af andre dyr, den  var hele vores livsgrundlag og sikrede os, mad, fik os til at flygte og kæmpe når vi havde brug for det. Den gjorde os trygge og passede på os. Så angst er som sådan en hjælper i livet.

Problemet med angst er når den får lov at styre, når den bliver vores ven, og vi  derved mister kontrollen til angsten og bliver handlingslammede. Når vi tænker ud i fremtiden om alt det der kan ske, hvad nu hvis, og som vi absolut ingen kontrol har over.

Den opstår af forskellige årsager, stress kan være en vigtig faktor til at angsten opstår, men også manglende søvn, des mere du holder dig vågen om natten vil din hjerne begynde at tro der er fare på færde og jo mere stresset bliver du så. Angst kan også opstå pg.a. gamle forfalskede overbevisninger fra tidlig barndom, men først og fremmest, så starter den i hjernen og dertil kan hypnose terapi hjælpe dig med at forstå dit ubehag i angsten og hvad den gerne vil hjælpe dig med.

Det kan være en hjælp at afprøve dit ubehag, nå derud hvor ubehaget vokser, ikke hele tiden, men se angsten i øjnene og møde den, når den kommer, i små bidder, dette vil overbevise din hjerne om, at det ikke er farligt og give dig et fornyet syn på det som giver dig et ubehag.

Vores hjerner har det med at kopierer sig selv, og når det gælder angst problematikken må vi “snyde” vores hjerner så et nyt og trygt mønster begynder at danne sig, vi kan snyde vores hjerner på mange måder, f.eks. kan vi danne nye visualiseringer af det angstfyldte, således at NYE billeder af ubehaget liver det styrende istedet for. Der findes flere NLP teknikker til at snyde et angstfyldt billede, men også hypnose terapi er en god måde at mærke sin angst på i små bidder og i sikre og trygge rammer.

Der findes forskellige former for angst, som vi alle mere eller mindre kan nikke genkendende til at have oplevet, på et eller andet tidspunkt i vores liv.

Hypnose terapi mod Præstations angst / Præsentations angst

Oplever du præstations angst, eller præsentations angst.

Får du en følelse af koldsved og trykken for brystet, hænderne dirrer, vejrtrækningen er svær, du kan pludselig ikke huske hvad du selv hedder, har du bare lyst til at flygte fra hele situationen, ja så har du præstationsangst. Påvirker denne angst dig, på en sådan måde, at den gør dig fysisk træt, og ked af det.

Præstationsangst eller præsentationsangst kan opstå når man ønsker at præstere noget  helt særligt, f.eks. til en eksamen, hvor egne forventninger måske er skruet alt for højt op, kravene til dig selv, og formodningen om andres forventninger til dig selv, er urimelige, måske endda tvivlsomme. Tanker om det uvisse og hvad nu hvis skyller ind over dig.

Har du præsentationsangst når du skal til job samtale, eller holde en tale, et foredrag, angst hvis du skal møde en ny kvinde/mand,  angst når du skal stille dig frem et offentligt sted, hvor andres blikke er rettet mod dig og det du har at fortælle?. Fælles for disse to typer angst er, at de kan overvindes, angsten kan neutraliseres, både via visualiserings øvelser og en forståelse for angsten.

Der er en grund til, at præstationsangst opstår, det kan begynde i sindet som en fejlprogrammering, hvor det at præsterer eller præsenterer er blevet farligt og derfor lig med ubehag, det kan være en gammel oplevelse, noget nogen har sagt til dig på et tidspunkt, det kan være dårlig trivsel i barndommen, og det er de årsager eller grunde, som vi i fællesskab vil bearbejde og komme nærmere,  både via samtalen og hypnosen, således at der kommer en forståelse af problemet og det derved kan “slippes”.

Angst er én af vore 5 grundfølelser. Som hos alle former for angst, er det rigtig vigtigt at få gjort noget ved denne angst. Når man går og tumler med angsten alene, forstærker den sig selv og får mere fylde og substans, det bliver det styrende i dit liv, og påvirker livsglæden, og selvtilliden og de udfoldelesmuligheder der ønskes. Det er her, at samtaleterapi og hypnose terapi kan være en hjælp.

Med hypnose er det enkelt og effektivt, at håndterer en præstationsangst og præsentations angst. I hypnose reguleres og hentes de ressoucer du har brug for, til at opnå det du ønsker, det er dit indre sind, der sætter rammen for hvad det ønsker at opleve istedet for frygten og angsten. Mange har brug for mod, eller mere tro på sig selv, andre har brug for mere selvtillid, eller følelsen af, at anerkende og holde af sig selv.

Uanset hvilke ressourcer der er behov for, så har vi allesammen de ressourcer der skal til, for at hjælpe os selv bedst muligt, vi har bare “glemt” at gøre brug af dem på den rigtige måde, kun fordi CD´en med fejlprogrammeringen er gået på repeat. Man kan sammen ligne det ubevidste sind med en viis gammel person, fyldt med energi og indsigt, det eneste du skal gøre, for at tale med denne viise person, er at have et grundlæggende ønske om en forandring.

Det er nu vi lever ikke i fortiden, ikke i fremtiden, men lige nu. Så hvorfor ikke få det bedste ud af nuet.


Hypnose terapi mod Panik angst

Panik angst, er en type angst, hvor triggeren ligger i  bestemte situationer, f.eks. eksamen, eller hvepse, edderkopper m.m. Den kommer helt uventet, og giver problemer med vejrtrækning, svær hjertebanken og svimmelhed. Panikangsten kan evt. handle om angsten for at dø eller  for at miste kontrollen. Kæmp og flygt strategier er ofte en metode man både bevidst og ubevidst benytter sig af.

Hypnose terapi mod Social angst

Social angst, viser sig når det at være sammen med andre, føles ubehageligt. Rødme på hals og ansigt kan forekomme, samt generel utilpashed. Det er de indre negative billeder eller forestillinger af en selv eller omgivelser, som skaber følelsen, af enten at være forkert eller følelsen af ikke at slå til.

Man kan opleve socialangst under forskellige situationer, og konstellationer. 


Hypnose terapi mod Generel angst

Generel angst,  er en tilstand som er mere vedvarende, eller automatisk. Denne type af ubehag, giver anledning til flugt, og frygt for fremtiden, og bekymringer i hverdagen, “hvad nu hvis” tanken bliver en tvangstanke og nervøsitet og frygt ledsager denne type af lidelse. Evige bekymringer skyller ind over personen som kan føre til depression, realitets sansen er ofte ikke tilstede eller ofte gemt langt væk under et væld af bekymringer.


Hypnose terapi mod OCD

OCD skaber angst tilstande, som er styret af en form for overtro som har taget overhånd i styringen af personens tanker og handlinger, og er præget af perfektionisme og rigide meninger og holdninger. 

OCD kommer ligesom andre angstlidelser ikke af sig selv. Ofte udvikler man OCD fordi man har været udsat for et traume- skilsmisse- eller mobing. Måske har man udviklet OCD fordi man lider af en angst for at miste. Fælles for mange med OCD er, at de oplever en indre følelsesmæssig konflikt.  Folk med OCD gentager mønstrer i deres liv, for at undgå psykisk panik og et voldsomt ubehag. Når en OCD tanke/adfærd bliver trigget, er det ofte når et mønster der brydes, dette giver et ubehag som forsøges kontrolleret ved en tvangstanke eller adfærd. 

Det at man oplever denne indre konflikt som værende kaotisk og ubehagelig, betyder, at man forsøger at skabe struktur og orden i det ydre, i den virkelighed der er “udenfor” én selv. Man kompenserer så at sige, for de ubehagelige følelser der vedholdende bliver ved at dukke op.  Disse angstprægede tanker bliver tillagt uforbeholdent størrer betydning og begrænser derfor personens hverdag, idet disse tanker og handlinger kan være meget overvældende og invaliderende i hverdagen.

Tvangstanker eller tvangshandlinger er vedholdende ideer og indskydelser som skaber en ukontrollerbar angst, der har til formål at reducerer ubehaget og forhindre visse indbildte frygtede hændelser vil indtræde, og påvirker, at  tvangstanker og tvangshandlinger føres til handling. Der er forskellige former for symptomer indenfor OCD, de typiske er renlighed – vaske hænder – orden – åbne lukke døre (sikre sig) – sygdom og død (frygt for smitte), samle mani mfl. 

Man ser ofte, at personer der lider af OCD har en stor skyld og skamfølelse, og holder lidelsen hemmelig for omverden, sine forældre og nære venner.

OCD kan ofte lede til depressioner. Hypnose terapi kan hjælpe med at få bugt med angsten, finde en årsag til angsten og give dig en indsigt i hvordan du kan leve med angsten. Bryd den onde cirkel. Jeg kan lære dig hvordan. 

Janne skriver:

 Henriette er den dygtigste terapeut jeg har kendt og stadig bruger. Hendes varme naturlige og dybe indlevende evner i at forstå andre mennesker, er ægte og kærlige føler jeg. Henriette er som menneske, født med medmenneskelige evner, som hun kærligt bruger. Dertil kommer alle hendes uddannelser. De viser bestemt også, hvor engageret Henriette er i at bruge sine empatiske gaver, i lysten til at hjælpe andre. Jeg har virkelig meget glæde af at komme og blive forstået i mine vanskeligheder og gå hjem med ro i sjælen og nye "redskaber" til at komme videre med i det daglige.<3