Behandling af angst

Hypnose terapi i Rødovre

Angsten sitrer i hele kroppen, vejrtrækningen forværres, det er svært at trækket vejret og hjertet hamrer der ud af, næsten som om, at hjertet er på vej ud af kroppen. Halsen snørrer sig sammen og maven føles kold og hård. Er det noget du kender til – så har du oplevet, hvordan det er, når angsten melder sin ankomst.

Tankerne har magten og overtaget, du er ikke længere selv, men i kontrol af dine tanker. Tanker som hele tiden opleves voldsommere og mere skræmmende. Du vil bare have det hele skal stoppe NU.

Man vil bare væk fra angsten, væk fra de ubehagelige tanker, væk fra det indre ubehag. Følelsen af at været taget til gidsel af dine tanker skræmmer dig endnu mere og hvad bliver mon de næste tanker.?

Dette er bl.a. hvad et regulært angst anfald kan synes som, for de fleste som lider af angst, bekymringstanker eller panik angst.

Hypnose terapi mod angst Slip din angst med hypnose terapi rødovre livetsperspektiv.dk

Sådan behandler jeg angsten

Hypnose terapi i Rødovre

Når du kommer til mig, tager vi altid en grund samtale om dit problem og den angst du føler. Derfor, når jeg ikke altid en hypnose session ved første møde, da det er vigtigt for mig at vide, hvordan det ubehag du mærker bliver vedligeholdt og blive bevidst om strategierne bag angsten. Ydermere er det også vigtigt at du får tillid til mig som din terapeut, idet behandling af angst, oftest tager mll. 3-10 sessioner.

Du vil ofte, efter hver session, modtage forskellige værktøjer til at arbejde med, som hjemmearbejde. Andre gange gen-opfrisker vi det du har arbejdet på og udvider måske rammerne. Men det bliver gjort i samråd med dig og din personlige udvikling.

henriette wang

Hvordan undgår man angsten?

Hypnose terapi i Rødovre

Angstens værste fjende nr. 1 er fravigelse af sikkerhedsadfærden og fravigelse af undgåelsesadfærden. Typisk, hvis man har angst, opstiller man sikkerhedsadfærd for sig selv.

Det kan være man ikke tager ud og løber uden sin mobil telefon, eller man husker altid sine piller når man skal på tur, eller man sørger for at lave aftaler om, at fortælle andre hvor man befinder sig på bestemte tidspunkter.

Når man lærer, og indøver at fravige denne sikkerhedsadfærd, vil angsten slumre ind. På samme måde med undgåelses adfærden.

Ofte hvis man har oplevet f.eks. panikangst i trænings centeret, så undgår man at komme der igen, eller man undgår at gå på trapper, for det får hjertet til at slå lidt hurtigere, det føles ikke rart, det minder kroppen og dig om tidligere ubehagelige oplevelser.

Det handler altså i behandlingen om, når det handler om angst, at eksponerer sin angst og sit ubehag.

Angst kommer i forskellige afskygninger, for nogle er den ubehandlet, da den kommer frem og viser sig som en slags fortrængt angst. Fortrængt angst kan f.eks. vise sig i form af tinnitus, spændinger, hovedpiner hjertebanken mv. Ofte opstår disse problematikker hvis man udsættes for personer som man frygter, eller ved situationer hvor man er meget utryg.

For personer, som aldrig har prøvet at opleve angst tidligere, kan det være svært at sætte sig ind i hvad der sker og måske også give en forståelse for de nærmeste som har angsten, at det altså ikke bare lige er noget man kommer over, og de blot skal tage sig sammen.

Ubehandlet angst

Ubehandlet bliver angst som regel værre med tiden

Det kan betyde, at den i sidste ende forhindrer, at man overhovedet kan leve sit liv bare tilnærmelsesvis normalt. Nogle modtager medicinsk behandling mod angst, men kognitive terapi metoder, coaching og hypnose har vist sig også at være meget anvendelige i disse tilfælde, til at behandle angst og det ubehag der medfølger.

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi.  Gennem kognitiv terapi arbejder man på at skabe nye kognitive koblinger og derved dæmpe eller helt fjerne angsten. Det vil sige, vi begynder at kreere nye neurologiske nerver baner i hjernen, ved hjælp af den bevidste og nærværende bevidsthed.

Hvis du forestiller dig en dyb og bred å, så vil vandet have lettere ved at flyde ned i denne å, end hvis der blot var et fladt område. Sådan fungerer det også med vores neurologiske nervebaner.

Tankemønstre

Det betyder, at jeg som terapeut hjælper dig med at ændre dine tankemønstre, så de automatiske reaktioner, der normalt er forbundet med angsten, skabt af den brede å, i stedet får en anden betydning.

Det betyder, at for at finde ud af hvor angsten stammer fra, kan det være en hjælp at gøre det klart, hvad der specifikt udløser ubehaget og de negative tanker og følelser. Herefter kan vi mere målrettet dykke ned og hjælpe den del i dig der har angsten.

Angst er en af de 5 grundfølelser, som vi helt automatisk skal besidde for ikke at komme slemt til skade i det virkelige liv derude. Men hvis angsten får lov at få en for stor betydning skaber det problemer for personen.

Det betyder at angsten kan udløse følelser som panik angst, generaliseret angst, social angst, fobier og OCD mv. Angst viser sig som en meget ubehaglig følelse for det menneske som har angsten inde på livet, hvor tankerne løber af med personen.

Hypnose mod panik angst

Hypnose terapi i Rødovre

Panik angst, er en type angst, hvor triggeren ligger i bestemte situationer, f.eks. eksamen, eller hvepse, edderkopper m.m. Den kommer helt uventet, og giver problemer med vejrtrækning, svær hjertebanken og svimmelhed.

Panikangsten kan evt. handle om angsten for at dø eller  for at miste kontrollen. Kæmp og flygt strategier er ofte en metode man både bevidst og ubevidst benytter sig af. Her er hypnose terapi og samtale terapi igen gode værktøjer til at forstå angsten.

Du vil i dit forløb hos mig, modtage forskellige værktøjer til, hvordan du kan lære at tackle panik angsten således at du overtager kontrollen.

Hypnose mod social angst

Hypnose terapi i Rødovre

Når vi benytter hypnose terapi mod social angst, arbejder vi meget med indre ressourcer. Social angst viser sig, når det at være sammen med andre, føles ubehageligt. Rødme på hals og ansigt kan forekomme, samt generel utilpashed forekomme.

Det er de indre negative billeder eller forestillinger af én selv eller omgivelser, som skaber følelsen, af enten at være forkert eller følelsen af ikke at slå til.

Man kan opleve social angst under forskellige situationer, og konstellationer. I hypnose terapi skabes andre overbevisninger som er mest rigtige for dig, således at du kan være i verden på en ny måde.

Hypnose mod generel angst

Hypnose terapi i Rødovre

Hypnose terapi mod generel angst, er en virksom og blid terapi form. Det betyder bl.a. at kroppen lærer at slappe af. Nervesystemet som jo ellers er på overarbejde, hele tiden, får lov at være i ro og slappe af. Kroppen oplever,  at den ikke behøver være på stand by hele tiden, men faktisk også kan tillade sig selv, bare at være.

Generel angst er en tilstand som er mere vedvarende, eller automatisk tilstand. Denne type af ubehag, giver anledning til flugt, og frygt for fremtiden, bekymringer om sygdomme, om børnene, bekymringer om mange ting i hverdagen.

“Hvad nu hvis” tanken bliver en tvangstanke og nervøsitet og frygt, er en trofast ledsager ved denne type af lidelse.

Disse evige bekymringer som skyller ind over personen kan fører til depression. Realitets sansen er ofte ikke tilstede eller ofte gemt langt væk under et væld af bekymringer, fornuften får ikke lov at komme til sin ret.

Dette kan jeg hjælpe dig med via psykoterapi og hypnose terapi.

generaliseret angst

Janne skriver:

 Henriette er den dygtigste terapeut jeg har kendt og stadig bruger. Hendes varme naturlige og dybe indlevende evner i at forstå andre mennesker, er ægte og kærlige føler jeg. Henriette er som menneske, født med medmenneskelige evner, som hun kærligt bruger.

Dertil kommer alle hendes uddannelser.

De viser bestemt også, hvor engageret Henriette er i at bruge sine empatiske gaver, i lysten til at hjælpe andre. Jeg har virkelig meget glæde af at komme og blive forstået i mine vanskeligheder og gå hjem med ro i sjælen og nye “redskaber” til at komme videre med i det daglige.