Behandling af depression

Melankoli, nedtur, tungsind, udbrændt, deprimeret, nedkørt, træt, ked af det, nedtrykt, modløs, sorgfyldt. Dette er mange af de følelser som er synonym med ordet depression. Følelser som kan skabe så tung en energi indeni og omkring sig, at den suger al energi ud af personen.

Ofte, når en depression indtræder, er man for det meste, slet ikke selv klar over, at man lider af en depression. Ofte tror man bare, at man er ked af det, eller nedkørt, eller mangler energi.  En depression, kan føles så tung, at man end ikke orker at starte i terapi.

depression

Hvordan føles en depression

For nogle personer, kan en depression føles tungt, og søvnløsheden spiller ind. Manglende appetit og tålmodighed kan lede dig hen til at blive helt tappet for energi, og blive ude af stand til, at tage vigtige beslutninger.

Nogle græder hele tiden, eller er mere gråd labil end normalt. Håbløshed og meningsløshed fylder i dit sind. Får dig til at føle dig mislykket, skyldig, forkert.

Det er ikke helt unormalt at have disse følelser, fra tid til anden. Forskellen er blot ved depression, at disse følelser ikke forsvinder. Istedet, intensiveres de i styrke. Følelser, og tanker kan vare i flere uger, måneder og påvirke dit liv i en sådan grad, at det berører dine personlige relationer, dit arbejde, uddannelse, dine fritidsinteresser osv.  Depressioner kan være livstruende og ubehandlet depression kan føre til selvmord.

Det der adskiller sig ved tunge dage og almindelig tristhed og depressioner, er at depressionen vil være konstant, vedvarende og upåvirkelig af ydre forhold.

Det er ikke kun en sindstilstand. Det er ikke noget, du kan “tænke” væk.

Den manglende energi og håbløshed man føler, er en del af depressionen, og derfor ikke sandt. Ved terapeutisk hjælp, vil dette forsvinde med behandlingen.

Hvordan føles en depression

Symptomerne kan være som følgende:

 • Manglende energi
 • Manglende sexlyst
 • Koncentrations besvær
 • Skyldfølelse og selvbebrejdelse
 • Manglende interesse i ting og personer der tidligere var interessante
 • Følelsen af tunghed og håbløshed
 • Dårlig søvn
 • Manglende eller forøget appetit
 • Grublerier fra fortiden
 • Tanker om selvmord
 • Angst, og indre uro
Symptomper på en depression

Hvorfor får man depression?

Depressioner kan være en forstyrrelse i hjernen.

Depressioner kan opstå ifbm. et tab, eller en sorg. Den kan også opstå som følge af medicin eller alkoholmisbrug. Men en depression kan også opstå grundet et udfordret eller lavt selvværd.

Personlige oplevelser spiller åbenlyst en rolle ved depression, men noget fysisk er også galt. På det personlige plan kan en depression blive udløst af, at en man har kær dør, at parforholdet knager, man går konkurs eller oplever andre forandringer i sit liv.

En utryg barndom kan gøre dig sårbar for depressioner senere i livet. Men årsagen ligger som regel dybere. Også hormoner kan spille ind og påvirke hjernens serotonin niveau.

Del dine tanker

Det kan for mange, være en hjælp, at betro sig til sine nære relationer. At deltage i sportslige aktiviteter kan især for mænd, være en god måde at komme ud af depressionen på, da mange mænd ofte er i risiko for at gå med ubehandlet depressioner.

De føler ofte ikke, at de kan relaterer håbløsheden og uroen som en depression, og derfor fortæller de ikke andre at de er deprimerede.

Mænds depressioner er oftere maskeret af alkohol eller rusmidler – eller af voldsomt overarbejde på jobbet.

Hvad er forskellen på de forskellige typer depression

Unipolar depression

Ved åbenlys depression har man været nedtrykt eller manglet interesse i livet næsten hver dag i mindst to uger. Man har også andre symptomer som problemer med at sove, ændret appetit og problemer med at koncentrere sig. I fagsprog anvender man betegnelsen unipolar depression.

Melankoliform depression

Ved den melankoliforme depression er depressionen domineret af biologiske symptomer. Man vågner tidligt om morgenen, har nedsat appetit, vægttab og nedsat lyst til sex. Samtidigt er tilstanden værst om morgenen, hvor man er svært nedtrykt.

Dystymi

Dystymi er en mindre grad af depression, en følelse af depression som varer i mindst to år. Nogle mennesker med dystymi har også episoder med åbenlys depression oven i den mindre svære, men langvarige depression (“dobbelt depression”).

Bipolar depression

En anden variant er bipolar depression, hvor en person svinger mellem at have nedsat og løftet stemningsleje. Denne tilstand kaldes også bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom)

Fødselsdepression

Fødselsdepression er depression hos kvinder kort tid efter fødsel, i en fase med dramatiske ændringer i hormonerne og psykologisk eller socialt stress. Mænd kan også få fødselsdepression, men det er noget sjældnere.

Vinterdepression

Depression som bliver værre om vinteren, kalder man vinterdepression.

Hvordan føles en depression

Manglende energi

Man har svært ved at tage sig sammen til noget, og føler sig træt og energiløs. Man kan have vanskeligt ved at passe sit arbejde eller sine børn. Udadtil kan det synes som dovenskab, det er det ikke. Den skyldes depression. Det er vigtigt, at den pågældendes nære relationer og pårørende er bekendt med dette, således, at de ikke presser den depressive til noget som vedkommende ikke kan håndtere.

Hvis man presser en depressiv, ud i en situation han/hun ikke kan håndtere, vil det kun forstærke selvbebrejdelserne og skylden. Man sætter jo heller ikke en person, der har brækket benet til at løbe en maraton.

Tanker om selvmord

Selvmordstanker er hyppige og bør altid tages meget alvorligt. Statistikken viser, at omkring 10-15 procent af svært deprimerede personer begår selvmord, hvis ikke de får behandling. De kan føle sig så deprimerede og så værdiløse, at de ikke mener, der er nogen anden udvej end at tage sit eget liv.

Måske mener de ligefrem, at de ikke fortjener at leve mere. Tankerne om selvvmord forbliver hemmelige, fordi de er så tabubelagte.

Søvnløshed

Dårligt søvn optræder næsten altid ved depressioner. Mange oplever at ligge i mange timer, meget længe og stirre i loftet inden man falder til ro. Typisk vågner man ofte eller hyppigt i løbet af natten. I visse tilfælde vågner man klokken fire om morgenen og kan ikke sove mere.

Det bidrager til at forstærke depressionen, fordi de kræfter man skulle have for at kæmpe imod, bliver tappet fra en.

Manglende koncentration

En depression, rammer næsten alle hjernens funktioner, ikke kun vores følelser. Manglende koncentration eller huske vil ramme ind og påvirke mange med depression. For mange, betyder denne manglende koncentration, at en simpel beslutning om noget, forekommer meget tungt, meget svært. F.eks. hvad skal jeg have til middagsmad i dag.

Manglende appetit

Det er ikke ualmindeligt, at opleve en manglende appetit når man er deprimeret. Den naturlige lyst til mad forsvinder. Ved vinterdepression ses det modsatte, her oplever den depressive et stærkt forøget appetit, specielt efter kulhydrat rige produkter

Angst og ubehag

Angst har det med at snige sig ind i alle hjørner, og benytte mange forskellige facetter, og en meget stor belastning oven i alle de andre symptomer.

Nogle har ikke en decideret angst anfald, men føler mere en indre uro, og svært ved at finde evnen til at kunne slappe af. Personer med sådanne symptomer, er i særligt fare for at begå selvmord, fordi de er så forpinte og i sådan en indre lidelse og ser kun selvmord som en vej ud af lidelsen.

Skyld og skam

Næsten alle deprimerede kender til at bebrejde sig selv, føle en skyld eller skam over at være havnet i denne situation.  Det er ganske almindeligt, at føle skylden over ikke at kunne tage sig sammen til de mindste ting.

Nogle oplever, at de genkalder sig situationer som ligger i fortiden, og som man nu bebrejder sig selv for. ”Jeg var ikke en god nok far” , ”jeg var ikke nok sammen med mine børn”, ”Jeg kunne have gjort det bedre”, ”Jeg skulle aldrig have valgt at gøre xx” os.v.

Disse tanker, kan lede hen til hvor dårligt et menneske man er.

Som pårørende, er det her vigtigt, at lytte til den depressive, uden at komme med løsninger, uden at komme med gode velmenende råd eller ”nej det passer da ikke du er da XX”

En person som er depressiv, har ofte mere behov for at blive forstået, lyttet til og mødt i hans/hendes følelser.