Kender du det, man møder et menneske som rører noget i en, på en negativ måde. Straks tænker vi, at det er den anden person, som enten er for meget, eller forkert, eller sur, eller negativ.

Men faktisk, så drejer det sig ikke så meget om den anden person. Rent faktisk, så placerer vi vores egne følelser over på dette mennesker, som et forsvar over for os selv. Dette hedder projektion.

Når vores fjendtlighed overfor andre rammer os, er det i virkeligheden vores egne fortrængte følelser som projiceres ud til omgivelserne. 90% af vores egne (dårlige) egenskaber tillægges andre, hvor de reelt hører til i ens egen ubevidste sind.

Grunden til at vi projicerer vores egne mekanismer og følelser over på andre, er fordi vi ikke kan holde ud at være i vores egen følelse. Så er det meget bedre at skubbe det over på de andre. Dette sker helt ubevidst, denne projektion.

Netop fordi vi tillægger andre mennesker egenskaber som vi ikke bryder os om i os selv, og ikke vil kendes ved, opstår der konflikter/sammenstød og misforståelser.

Dette sker hele tiden, på arbejdspladsen, i familielivet, blandt venner/veninder i parholdet. Det er meget normalt og menneskeligt at overføre vores egne skyggesider over på andre. Men hvis vi lærer at blive mere bevidste om hvad det er der sker inde os, når nogen rammer os på vores følelser, vil disse misforståelser og sammenstød ikke opstå, og mere rummelighed over for os selv og andre vil tage sin plads.

Det er dog ikke kun negative sider vi projicerer over på andre.  Vi har som mennesker også gode sider, gode skyggesider som glæde og kærlighed. Grunden til, at det er så meget lettere at benytte os af de negative sider, er måske af den grund, at der findes flere negative grundfølelser end der gør positive.

Vores negative grundfølelser består afVrede, Tristhed, Angst, Jalousi, Skam, Skyld, Foragt, Overraskelse.

Vores positive grundfølelser består af : Kærlighed, Glæde, Nysgerrighed.

Når vi beundrer andre for et talent eller noget som den anden person er god til, så er det fordi vi inden i os selv, har selvsamme talent, hvilket kan være en sikker måde at finde sit eget talent på. Så på et tidspunkt, kan det være, at projektionen ikke længere er så stærk, beundringen er falmet, og vi kan begynde at leve vores egne talenter ud.

Som eksempel på en beundring kan være, du har en arbejdskollega som ikke er konfliktsky, som tør åbne munden overfor chefen, sådan en kollega havde jeg engang, og jeg var meget imponeret af hende. Jeg ville gerne selv turde åbne munden overfor min daværende chef, men min konflitskyhed og angst for konfrontationen bremsede mig og jeg sad tilbage med frustation og skam.

Det har krævet selvudvikling, terapi og bevidsthed på, hvad der skete, således at det for mig hjalp mig, til at finde denne evne frem så jeg kunne få hul på min angst. På den måde kunne jeg benytte mig af min allerede indehavende ressource at turde åbne munden overfor en chef.

Så fakta er, møder du nogen som du ikke kan lide, nogen som trigger noget i dig. Så kan du enten gå væk, eller du kan mærke efter og prøve at forstå følelsen. Er du modtageren af en projektion, er det vigtigt for dig at forstå hvad der sker i den anden person, så du ikke identificerer dig med følelsen.

Vi bruger ofte ordet MAN om sig selv, man skal lige vænne sig til at være mor, eller man kan jo forestille sig at… eller man ville gerne være god til…husk lige her igen, ikke at idenficere dig med projektionen, men udskift ordet MAN til JEG. Jeg skal lige vænne mig til at være mor, eller JEG skal være god til…

En afspejlning

Projektioner er mange ting, men primært handler det altså om, at det meste af det du oplever i dine omgivelser, er en afspejling af det, der foregår i dit eget indre. Har du en ren samvigtighed, får du heller ikke følelsen af dårlig samvigtighed når f.eks. politiet stopper dig.

Sååå hvorfor skal man lære om projektioner – dvs. dig og mig og alle os?

Jo, det skal vi, hvis vi gerne vil FORANDRE vores måde at se omverden på og nok især MÅDEN DU REAGERER PÅ! Hvis du ikke ændrer noget, kommer du til at fastholde dig selv i de gamle handle og tanke mønstre, og omverden vil altid være farvet anderledes af dine tanker og følelser end hvad den faktisk er. Det begrænser derfor dine egne handlemuligheder.

Et af de emner som jeg synes er vigtige at forstå i forhold til projektioner er vores parforhold.

Har du nogen gange tænkt på hvorfor du altid kommer op at skændes med din partner? Eller hvorfor dit parforhold ofte ender ud i en skuffelse?

Når du møder din partner, har du et indre billede af, at denne person er helt perfekt for dig. Efter noget tid, oplever du at din partner ikke helt opfører sig som det du egentligt forventede eller trode han/hun var.

Så hvis du lærer at se din egen rolle i uoverensstemmelsen og accepterer hende/ham som han/hun er, og ikke lægger forskruede forventninger over på partneren og måske endda begynder at sige din mening og være ærlig,  vil du opleve, at skænderier med tiden bliver mindre.

Ofte har forventningen til partneren udløst et uindfriet ønske, og frustationerne og misforståelserne og den dårlige kommunikation opstår. Så kig på din egen rolle før du skyder skylden over på din partner :=)