Ved du, at du har et ego?

Ego betyder på latinsk JEG.

Egoet er en indre del, som hjælper os til at overleve i denne verden. Sigmund Freud beskrev vores Ego som rytteren på en hest – hesten var de ubevidste drifter og Egoet var den bevidste del der prøvede at styre og tøjle drifterne.

Vores Ego udvikles i alle mennesker gennem de tidlige barndomsår og udvikler sig over tid, til en personlighed. Egoet og vores personlighed er vores identitet, den vi oplever som os selv, det vi viser udadtil, og lader verden se.

Så det, at have et Ego, betyder ikke at du er egoistisk i den negative form. Egoisme, kan ses hos nogle, som et karakter træk der viser personens absolutte fokus på egne behov og blindhed overfor andres behov. Det er dette karaktertræk, vi kender Egoisme bedst fra. Ikke et særligt flaterende træk. Men Egoisme er dog en vigtig del at bevare.

For der er abosolut ikke noget i vejen med dit Ego – du kan ikke skaffe dig af med dit Ego, og det ville heller ikke være særligt hensigtsmæssigt hvis du gjorde. Men som alt her i verden, så træder balancen ind. Jing og Jang.

Hvad er dit Ego?

Egoet formes og udvikler sig igennem de oplevelser og erfaringer vi bliver udsat for livet igennem. Disse oplevelser og erfaringer bliver til det vi kalder for handlemønstre og overbevisninger. Disse overbevisninger og handlemønstre,  hjælper os til at overleve mange af livets udfordringer.

Som tiden går bliver mange af vores mønstre og overbevisninger mere automatiske, man kan sige, at man hen ad vejen, bliver afhængig af overbevisningen og den tryghed der ligger heri.

Det kan opleves som at vi står i stampe, eller er låst fast i et gammelt mønster. Som om at vi sidder fast i en tidslomme der var engang, og hvor overbevisningen engang var sand. Der kan ligefrem køre en gammel melodi i vores indre, der spiller den samme gamle sang.

Når egoet fastlåses i bestemte mønstre kan det føles trygt og sikkert, derfor kan det være svært at turde ændre på dette. Vi kommer fejlagtigt til at tro på, at forandring er lig med ubehag og smerte, og hvem ønsker ubehag og smerte.

Igennem livet benytter vi de gamle mønstre og strategier til at opnå ting, til at beskytte vores Ego. Problemet kan blot være, at når vi bliver voksne, og oplever verden set fra et Ego´s synspunkt, og set fra et perspektiv, hvor det ikke har udviklet sig, bliver det svært og kan spænde ben mange forskellige sammenhænge.

For eksempel hvis du reagerer med at trække dig væk fra konflikter, bliver sur hvis du fornemmer en afvisning, spiser slik for at finde trøst, er jaloux og bange for at miste dit parforhold eller farer op når små ting generer dig. Disse reaktioner har hjulpet dig da du var barn, men nu, som voksen løser de ikke noget. Istedet kan de forværre situationen.

Dit ego skal altså her forstås som den del af dig, der prøver at beskytte sig selv. Der er absolut intet  i vejen med dit ego – og du kan ikke skaffe dig af med dit ego, det ville heller ikke være særligt hensigtsmæssigt.

Men det er nødvendigt, at du tager dig af dit ego og også er opmærksom på, at det ikke automatisk får lov til at styrer dine handlinger, da det ikke altid er for dit bedste.

Hvad er vigtigt for dit ego

Hvad er vigtigt for dit Ego?

Dit Ego er dybest set ret optaget af sig selv. That´s it.

 • Egoet er for mange mennesker, dybt afhængigt af, hvordan det kan få andres anerkendelse.
 • Hvordan det kan udføre / gøre helt spektakulære ting. Herved opnås status og tryghed.
 • Egoet har også en hang til kontrol. Det er nemlig dit ego, der driver dig henimod at være perfekt, og henimod det evige behov for at please andre mennesker.
 • Det er også ego’et, der altid har ambitioner om at du skal gøre mere, være mere, have mere status, flere venner, se bedre ud, følge det sociale regelsæt, at tro på Janteloven ”du skal ikke tro du er noget”
 • Vores Ego, er også den del inde i os, som skubber os ud i fremtiden eller tilbage til tidslommen i fortiden. (Her ligger der ofte skyld eller skam begravet).
 • Det er dit Ego der skaber skyld og skam over det du har gjort, eller ikke gjort. Her opstår igen Janteloven og det 11. bud ”Jeg ved hvad du har gjort”.
 • Det er dit Ego der i skjul fryder sig over andres uheldige situation, fordi det så kan stive sig selv af, gøre sig selv bedre end og få den anerkendelse som det konstant er på jagt efter.
 • Det er dit Ego, der føler sig bedre end andre – eller mindre værd end andre. Altså sammenligner sig med verden udenfor.

Egoet er mindre optaget af

De ting som vores Ego ofte er mindre optaget af kan være f.eks.:

 • Evnen til at være til stede i nuet. For hvis Egoet befinder sig i nuet, kan det ikke finde nye beviser for “sandheden”. “Sandheden kan være behovet for anerkendelsen, behovet for sammenligningen osv.”
 • Ydmyghed/beskedenhed. Ydmyghed defineres ofte som et begreb, der hører sjælen til. Hvis Egoet trækker sig væk, og vi løfter os op på sjæls niveau, kan der ikke samtidig være et Ego tilstede.
 • Give uden at få noget igen.
 • Arbejde uden at få anerkendelse.

Undgå at lade dig styre af dit Ego

Alle mennesker på denne Jord, har et Ego. Dette uanset hvor meget vi også gerne ville være åndeligt oplyste væsner, højt hævet over smålighed og jalousi.

Vores Ego, varierer i balance, person fra person. Nogle er mere i balance med deres Ego end andre. Men én ting er sikkert, vi skal alle forholde os til vores Ego med en god portion rummelighed og tålmodighed.

Hvis vi møder vores Ego i skæld ud, møder det i modstand og benægtelse, møder det i fornægtelsen af, at vi alle har mindre charmerende sider, opstår først problemerne, sådan for alvor.

Hvis vi lader vores Ego komme dertil, hvor det styrer os, leder det os direkte hen imod at blive kapret. Taget til fange. Hvem kender ikke til når vreden opstår, og der ikke er noget mellem trin fra vreden opstår til udbruddet eskalerer.

Vreden tager over og personen er taget til gidsel i denne følelse, ude af stand til at komme ud, ude af stand til at stoppe sig selv. Det er en meget ubehagelig tilstand, og fratager personen muligheden for at gøre noget andet.

Så vi er bedst tjent med, at holde vores Ego i kort snor. At tøjle vores Ego, som rytteren ville tøjle sin hest, så den ikke bare løber løbsk, tager biddet og bliver ude af kontrol.

Når vi tøjler vore Ego, overtager vi på en måde vores liv. Vi lader os ikke længere blive tage til gidsel, men opnår derimod, vores frie vilje, til at gøre noget andet.

Hvis Egoet, som vi nu ved, vil gøre alt for at få anerkendelse og status fik lov at bestemme, kunne vi hurtigt komme til at spilde vores liv på at søge anerkendelse og status, og blive kapret af disse følelser og afhængigheder, som på ingen måde tjener os i det lange løb.

lær at kontrollere dit ego

Lær at kontrollere dit Ego

Hvordan kan jeg undgå at blive taget til gidsel af mit Ego? Ingen mennesker ønsker at være holdt fanget, eller taget til gidsel.

Hvad gør man? Hvordan gør man?

Det er på en måde ret simpelt, og på samme tid noget du skal lære dig.

Det hedder bevidsthed.

Min tidligere underviser sagde altid, ”Det du er bevidst om, det kan du gøre noget ved, det du ikke er bevidst om, det gør noget ved dig”.

Hvor er det korrekt. Hvis ikke du er bevidst om, at du kan gøre dig fri af de gamle mønstre, tankemåder, afhængigheder, så sidder du fast. For én ting er sikkert, vores hjerne kopierer sig selv.

Mange spirituelle tekster og metoder, kommer alle tilbage til samme udgangspunkt, i måden at gøre sig selv fri og i stand til at observerer vores Ego udefra.

Det hedder Mindfullness, meditation, bøn. Når vi udøver mindfullness, meditation eller bøn,  får vi kontakt til en dybere del af os selv. En del, hvor vi ikke smelter sammen med det uhensigtmæssige mønster eller strategi.

Indenfor Mindfullness findes der en metode der hedder NOAK modellen.

Den står for:

N=Nysgerrig. (Vær nysgerrig på følelsen. Uden at dømme den, uden at tale med den, uden at have en dialog. Bare vær nysgerrig på hvad den siger, hvad den får dig til at føle.)

O=Observerende. (Observer hvad der sker i din krop, når tanken rykker, når den opstår. Får jeg ondt i maven, hvordan føles den smerte i maven. Hvordan er det i benene, hvordan føles det her. Gennemgå en body scan af hele kroppen, og observer hvad der sker.)

Sæt gerne ord på følelsen eller tanken.-Observere dit ego, som betyder, at når dit ego er i fuld sving med f.eks  vrede mod andre eller selvbebrejdende tanker mod dig selv, så skal du ganske enkelt sætte navn på følelsen.

Du kan enten højt sige (eller blot tænke):

“Selvbebrejdelse”

“Skam”

”Vrede”

”Anerkendelse”

“Sammenligning”

“Sårethed”

Når du sætter et navn på den følelse, som dit Ego har sat i gang, har du nu fået muligheden for, at tage en anden form for afstand til følelsen, til Egoet, og blot observere det udefra, uden at gå ind i nogen anden form for dialog.

For hvis du er kapret af dit Ego, og taget til gidsel, kan du ikke observere eller processere nogen følelser – men bliver ledt hen imod dine egne ”sande” historier, erfaringer mv. Når Egoet holder dig fast i stedet for at observere befinder du dig altså primært i dine tankers vold og magt, som igen sætter en masse andre følelser i gang.

Neuropsykologiske studier har påvist, at når vi sætter navn på en følelse, vil det mindske den aktivitet der rumsterer i amygdala (kæmp/flygt) og øger aktiviteten i frontallappen (evnen til at tænke nuanceret og være opmærksom). Det at navngive dine følelser kan altså mindske intensiteten i dine følelser, hvilket er rigtig godt,  da egoet ofte er drevet af følelser som vrede eller angst.

A=Accepterende. (Accepter hvad du mærker, hvad du tænker, hvad din krop signalere, når du acceptere giver det dig muligheden for at komme videre. Vi godkender altså vores Ego´s følelse, og møder det i følelsen i stedet for at møde det i modstanden).

K=I kærlighed til dig selv. (Vis dig selv omsorg, vær kærlig mod dig selv og dit Ego. Udvis venlighed mod dit Ego, på samme måde, som hvis du var venlig overfor en fremmed.)

Vi skal altså elske vores Ego, for der er bestemt intet i vejen med Egoet, eller de intense og stærke følelser vi kan have, heller ikke vrede eller angst. Der er ikke noget galt med nogen følelser, ingen følelser er forkerte, sålænge du ikke bliver taget til gidsel og drevet rundt i manegen af dine følelser.

Så næste gang du oplever, eller opdager, at dit Ego har gang i noget, at dit Ego spiller med musklerne, har brug for at puste sig op, så giv følelsen et navn. Er det ”anerkendelse” – ”vrede” – ”sammenligning”.?

Jo mere bevidsthed du lægger på dit Ego, og dets handlemønstre, des mere afstand vil du opleve, over tid, at du vil få til de negative følelser. Du vil ikke længere lade dig blive styret af dit Ego.

Du bliver fri til at være i verden på en måde, hvor du ikke identificerer dig med alle Egoet´s funktioner, overbevisninger og mønstre. Du vil opleve, at du er meget mere end hvad Egoet har troet var sandt.