Jeg er ensom.

Denne sætning hører jeg ofte hos unge teenagers der kommer hos mig.

Hvad kan årsagen til denne ensomhed være.?

Burde de unge ikke, i deres bedste tid i deres liv, bare feste og grine, have det sjovt og være sociale? Gå i skole, tage uddannelser, rejse og leve livet. We are only young once!

Burde – skulle – kunne – der er én forudsætning og det er, at man kan.

For at kunne feste, grine, være social og leve livet, så kræver det først og fremmest, at man har det godt, at man føler sig tilpas og tryg.

Mange unge føler sig ikke trygge. Der er mange årsager til at de ikke føler sig trygge, men navnlig én faktor som gør sig gældende, det er de sociale medier, som præger de unges selvværd og selvbillede.

Det er svært at hamle op med de sociale mediers krav og forventninger, selv for voksne. Hvordan mon det så er for vores unge.

De unge stiller store forventninger til sig selv, som:

 • “Jeg skal være perfekt ellers er jeg en taber”
 • “Jeg må ikke fejle, fordi så griner de andre ad mig”
 • “Jeg skal have sminke, øjenvipper og håret helt perfekt, ellers ser jeg grim ud”
 •  “Jeg må ikke spise for mange kalorier, ellers bliver jeg tyk”
 • “Jeg skal være som alle andre, ellers kan de andre ikke lide mig”
 • “Jeg skal være god i skolen, så er jeg noget særligt”
 • “Jeg gemmer mig bag min facade, fordi ellers kan de andre helt sikkert ikke lide mig”¨.

Især denne bekymring for, om andre kan lide én, ligger som en stor bekymring  i mange unge. Alle disse uopnåelige indre forventninger betyder, at den unge kan have ensomme tanker som:

 • “Jeg har ikke lyst til at stå op om morgenen, gør alligevel ikke noget godt for nogen – så jeg isolerer mig”
 • “Jeg er alligevel helt gennemsigtig og de andre er ligeglade med mig – så jeg bliver på mit værelse og gemmer mig bag min telefon”
 • “De andre kan alligevel ikke lide mig – og det kan jeg godt forstå”

En tomhedsfølelse af ubehag, angst og ensomhed vil være det, der præger den unges dagligdag.

Når man er ensom og føler sig alene i denne verden, gør det ondt i sjælen. Derfor påvirkes de unge ofte til selvskade, som cutting, spiseværing, indtagelse af stoffer, de hænger ud med de “forkerte” mennesker.

Fordi, når du ikke mærker dig selv, mærker du heller ikke, hvad der er godt for dig og hvad der ikke er godt for dig. Det er et problem.

Hvad kan være årsag, til en tomhedsfølelse?

 • Selvhad.
 • Selvbebrejdelse.
 • Skyld.
 • Skam.
 • Vrede.
 • Flovhed.

Så længe vi bebrejder os selv, for vores uperfekthed, vores uperfekte kroppe, vores uperfekte udseende, vores uperfekte adfærd,  vores negative tanker om os selv, vores manglende evner, så holder vi gang i disse følelser.

Negative overbevisninger som er kommet under huden på den unge, bliver den unges sandhed og virkelighed.

Vi kender næsten alle sammen til negative følelser. Og vi kender også til følelsen at isolere sig.

Det er er bekymrende med isolation er blot, at det næsten er værre end ensomhed. Når den unge isolerer sig, gemmer de sig fra den verden vi alle befinder os i. De går i skjul og det er utrygt og skræmmende. Angst og frygt får lov at vokse og få mere og mere betydning.

Ensomheden, der følger ved en isolation, bekræfter blot den unges selvhad og selvbrejdelse. “Der kan du se, selv jeg, gider ikke engang at være sammen med mig”.

Ensomheden handler om at føle sig ufrivilligt alene.

Ensomhed opstår, når vi på den ene eller den anden måde oplever en mangel på samhørighed og fællesskab. Vi mennesker er jo skabt som flokdyr, og derfor har mangel på følelsen af fællesskab, en grundlæggende betydning for ensomheden.

Ensomhed er en helt almindelig følelse, der ligesom andre følelser indeholder et vigtigt budskab. Ensomheden fortæller os, at der er et tomrum, der kalder på at blive fyldt ud med liv og betydning. Ligesom når vi er sultne eller tørstige, så fortæller vores krop os, hvad vi behøver. På samme måde,  fortæller ensomheden os, når vi er i underskud socialt.

Ensomhed er en ubehagelig følelse, og den kan være meget smertefuld. Men den er et signal til os om, vi bør gøre noget andet end det vi plejer.

 • Måske har du brug for at begynde at tænke anderledes.
 • Måske har du brug for at handle på situationen og gå en tur, eller ringe til nogen.
 • Måske mangler du noget i dit liv. Undersøg hvad du gerne vil have ind i dit liv.
 • Måske har du nogle overbevisninger som er usande.
 • Måske befinder du dig med mennesker som ikke er gode for dig.
 • Måske skal du revurderer din cirkel af relationer.
 • Måske skal du lære at sige fra og finde den indre stopklods frem.
 • Måske skal du begynde at dele dine tanker med én du stoler på.

Årsagen til ensomhed

Når vi søger årsagen til ensomhed, kan denne ensomheds følelse, skyldes mange forskellige ting.  Men generelt, er én af de mest vigtige årsager til ensomhed, udeblivelsen af en dyb og indre kontakt til en ligesindet.

En kontakt til et menneske, som forstår eller deler ens tanker, følelser og interesser. Som ser og forstår dig.

Ensomhed påvirker dit selvværd og dit mod til at turde være i denne verden, med alt det du indeholder. Afholder dig fra at være den du er.

Frygten for manglende accept

De fleste af os deler en indre frygt for at falde ved siden af. Det ligger både i den unge men også i de voksne.

Frygten for ikke at blive accepteret, kan paradoksalt nok betyde, at vi begynder at isolerere os endnu mere, fra andre mennesker. Derfor kan ensomhed blive selvforstærkende. Hvis frygten for at blive afvist eller ikke-forstået bor i den unge, kommer den også til at styre den unges tanker om sig selv.

Denne frygt kan få enhver til, at sænke sine forventninger til andre mennesker. Man begynder måske at tolke andres adfærd som et tegn eller bevis for, at de andre ikke forstår eller ønsker kontakten.

Det betyder, at når vi oplever, at andre ikke vil os, er det letteste modsvar, ikke at ville dem, så kan det også være lige meget. De er heller ikke så sjove, søde eller interessante alligevel.

En anden reaktion på ensomheden kan være, at vi begynder at tænke lidt for meget over, hvad vi skal gøre, eller hvordan vi skal være, for at andre gider os, og vil os, frem for i stedet at spørge os selv:

 • “Hvad er det jeg gerne vil?”
 • “Hvem er det, jeg godt kunne tænke mig at tale med?”
 • “Hvilke mennesker kunne jeg godt tænke mig i mit liv?”
 • “Hvad ville egentligt være det bedste for mig?”.
FRYGTEN FOR MANGLENDE ACCEPT

Vi lever i en digital tid

Vi lever i en digital tid, hvor meget af dette nærvær og samhørighed bliver udfordret. Mange unge mennesker bliver sat under et dagligt stort pres.

De sociale medier som facebook, instagram, tiktok mfl. dikterer om du er god nok, om dit billede du har postet er godt nok.

Beviset er nemlig hvor mange likes du lige har fået . Dette bliver et “bevis” for, ens likability og interesse overfor andre mennesker.

Er man ikke interessant nok, er ens post helt sikker heller ikke interessant nok. Kommer der ingen likes, eller ikke nok likes, så er jeg heller ikke nok. Her kan vi så udfordrer ordet NOK.!

Det, som den digitale sociale adfærd betyder for ensomheden og ikke være NOK er, at den kan være med til at bekræfte den unges ensomhed endnu mere, skabe endnu mere isolation. Fordi, der er næsten kun én mulighed for at tolke på andres manglende likes.

Vi mennesker er flok dyr, og det er vigtigt, at vi derfor også engang imellem, husker at pleje nærværet med andre og den samhørighed vi har med enkelte personer.

At være proaktiv, og selv opsøge samværet med andre. Det kan naturligvis, være utrolig sårbart at have behov for andre. Men det er altså et vilkår for os alle. Vi skal passe på vores relationer for de er vigtigere end vi tror.

Årsagen til ensomhed

Ensomhed er en tabubelagt følelse

Det, at sige at man er ensom, kan være en smule tabubelagt, og taber agtigt i manges øjne. Altså i de øjne som ser, og som føler ensomheden. Det er ærgerligt og bestemt unødvendigt.

For ensomhed er en naturlig og vigtig følelse, der indbyder til handling. Ensomheds følelsen fortæller os, at vi skal gøre noget, handle på noget. Tabuet kan derfor gøre det svært at handle.

 • En forudsætning for at gøre noget ved ensomhed, er, at du anerkender, at den er der.
 • En anden forudsætning er, at du tør tro på, at der ikke er noget forkert ved dig, fordi du føler dig ensom.
 • De allerfleste mennesker har mødt ensomheden på et tidspunkt i deres liv. Du ved det bare ikke. For ensomhed er noget, som kun få taler højt om.
Ensomhed er en tabubelagt følelse
Vejen ud af ensomhed

VEJEN UD AF ENSOMHED

Vejen ud af ensomhed kan være forskellig. Den kan mulig eller umulig – kort eller lang. Men der ér veje og metoder til at overkomme ensomheden.

Det kræver, at samfundet begynder at ændre mindsettet på ordet ensomhed. Det at være ensom, er på ingen måde forkert, og sålænge denne følelse opfattes som taber agtigt og forkert, vil personen som er ensom føle sig forkert.

Vejen ud af ensomhed, kan også være, at man begynder at lede efter en balance i sit liv. Det betyder, at man opsøger nye oplevelser, nye relationer, skaber ny viden, eller hvad der end måtte have interesse for den enkelte. Det vigtige her er blot, at man bliver proaktiv, og træder ud af offerrollen, og ind i ejer rollen. Her i ejerrollen, ligger der muligheder for forandringer og fornyelser.

Ensomhedsfølelsen forsvinder aldrig, for det er én af vores grundfølelser, som bare fortæller os, når noget er off, når vi skal handle og gøre noget andet.