Case 1: Nedgjort og udslettet

En kvindelig klient, kom til mig, da hun efter 18 års ægteskab med en partner, med psykopatiske træk, var på nedbruddets rand.

Hun var nedbrudt psykisk, efter psykisk vold, utroskab, løgne og manipulationer. Partneren havde igennem alle disse år, nedgjort denne kvinde, både med hendes smukke udseende, og hendes personlighed. Dette var medvirkende til, at hun på et tidspunkt slet ikke kunne mærke sig selv længere. Ikke vidste, om hun var god nok, smuk nok, dygtig nok. Garneret med en god portion skyldfølelse og skam oveni, over at have fundet sig i denne behandling i så mange år, så havde hun det rigtig skidt.

Vi arbejdede  i samtalen, med hendes forståelse for partneren og hvordan hun også kunne se på ham. At inde bag den psykopatiske facade, befinder der sig et lille barn, på måske kun 3 år. Vi arbejdede i hypnosen på at komme tilbage til det menneske hun var, inden hun mødte denne mand. Tilbage til den sprudlende pige hun var, inden hans psykiske overgreb tog fat i hende.  Hun fik her kontakt med en indre pige, som kunne folde sine vinger ud, og have tillid til andre. Som vidste at hun fortjente det bedste, nemlig bare at være, præcis det gode menneske hun var.

Denne klient fik en indre ro og tillid til både sig selv, men også til andre mænd. Hun kunne mærke, at når hun befandt sig hjemme i sig selv, så var hun ikke længere utryg eller bange for den tidligere partner. Hun fik en følelse af, at kunne sætte sig selv fri igen.

Case 2. Vredes håndtering.

En ung mand, kom til mig, med et problem med vrede. Road rage, var heller ikke ukendt fænomen for ham, og følelsen af vrede var optrappende. Det gjorde ham naturligvis ked af det, og gav ham følelsen af, at han var forkert og ikke god nok. Han forsøgte at holde vreden nede, men jo mere han forsøgte sig, jo mere vred oplevede han, at han i virkeligheden blev. Kontrollen over vreden var i omvendt position, det var vreden der havde kontrollen over ham. Det gav ham en følelse af afmagt, og frustration, hvilket var som benzin på bålet til vreden. Oplevelsen af, ikke at være i kontrol med vreden, gav ham følelsen af at være forkert, og slet ikke god nok, som det menneske han var. Det påvirkede i den grad hans selvværdsfølelse.

At forstå sin vrede, og hvor den kommer fra, kunne virkelige hjælpe denne klient. Vi gennemgik med hvilke mennesker vreden var værst, eller mest påvirket, og med denne forståelse, kunne vi arbejde os dybere ned og ind i årsagen af problematikken. Når han forstod, hvem han i virkeligheden var vred på, kunne han lettere se det hele udefra, fra et andet perspektiv. Han kunne lettere holde vreden på afstand, da den ikke på samme måde blev antændt inde i ham.

Årsagen til denne klients vrede lå i det parforhold han befandt sig i. Det er sådan med vrede, at den kommer altid af en årsag, og den kommer altid med et ønske. Enten ønsket om hjælp, eller ønsket om omsorg og kærlighed.

Han fik ikke den hjælp han søgte fra sin partner,  til at håndterer vreden i parforholdet. Den fik han ikke, idet han blev gjort til Sorte Per. Det vil sige, han blev udset som værende ”årsagen” til at deres parforhold gik skævt, og til skænderierne. Men i virkeligheden, så var hans vrede opstået p.g.a. de grænser han fik overskredet. Han var ikke klar over, at han blev dårligt behandlet, han vidste ikke at hans partner overskred hans grænser. Idet dette var en nyhed for ham, kunne han pludselig bedre forstå, hvorfor han valgte vreden som et redskab. Det han søgte var hjælp til at sætte en grænse, og stille krav. Han søgte hjælp til at stoppe den dårlige behandling, som befandt sig i parforholdet.

Det kunne vreden ”hjælpe” med. Uhensigtsmæssigt, ja, men der blev sat en grænse.

Denne klient, fik et helt andet forhold til den vrede han oplevede, da han forstod den, og hvad vreden i virkeligheden forsøgte at gøre for ham, og samtidig forstå vredens budskab. Budskabet var, ”Sæt dine sunde grænser”  – ”Sig fra, stil krav, stop den dårlige behandling”.

Med denne indsigt, ”behøvede ”han ikke vreden mere. Han var i kontrol med vreden, og ikke omvendt. Det gav ham samtidig følelsen af, han faktisk var god nok. Hans følelser var ikke forkerte, men de prøvede blot at fortælle ham, at noget var galt og i ubalance.

Case: Problematik på selvværdet.

En ung kvinde, kom til mig, med en angst problematik. Hun følte, at hendes manglende kontrol, tog over, i en sådan grad, at ingenting var godt nok efterhånden. Hele tiden, kom hun til at lede efter det, der ikke virkede. Når hun ledte efter det, der ikke virkede, gav det hende naturligvis en uro, og en følelse af hele tiden at halte bagefter, være bagud med ting og opgaver. Det var både stressende for hende, og gav hende angst. Hun følte sig svimmel, træt, kunne ikke overskue sit arbejde og var sygemeldt fra arbejdet.  Hun oplevede at hun var blevet mere gråd labil, og oveni det hele, så var hun tilmed gravid. Alt i alt en dum situation for hende at befinde sig i.

Perfekte Pernille, som vi kaldte denne stress, påvirkede min klient henimod en måde, hvor hun ikke følte hun var god nok, gjorde det godt nok, hun følte sig utilstrækkelig og nervøs for hvordan det hele ville gå, når hun nedkom med barnet.

Hun var ked af det, og trængte til overskud, ro og indre balance.

Det som denne case, viste var, at årsagen til denne stress, angst og utilstrækkelige selvværdsfølelse beroede sig på en mangel af accept bl.a. Hun måtte lære sig, at lede efter det der faktisk virkede for hende, være tålmodig og vide, at når hun accepterede tingenes tilstand, så kunne hun også lettere lade de negative tanker passerer, uden at forholde sig til de negative tanker. Altså, tage tingene som de kom.

Jeg lavede en hypnose øvelse med klienten her, en Visual Squash hedder øvelsen. Her fik vi kortlagt de forskellige indre deles intentioner, ressoucer og kvaliteter, samt positive hensigter med at have problemet eller adfærden.

Indre del 1:

Perfekte Pernilles intentioner var naturligvis, at være perfekt. Hun ville gerne styre tingene så hendes liv kunne forbedres, og give klienten en følelse af, at være god nok. Her var kvalitet en vigtig ting. Når kvaliteten var i top, så kunne hun føle sig tilfreds. Perfekte Pernille, var dygtig, til at få tingene udrettet og gjort. Når tingene spillede, så havde hun følelsen, at hun var god nok, så var hun noget. Det som Perfekte Pernille´s vigtigste opgave i virkeligheden var, det var netop at give min klient oplevelsen af, at hun skulle opnå noget med sit liv. Det vil sige, hun var smadder dygtig til at skabe noget, udrette noget.

Indre del 2:

Den mindfulde del, var mere blød og rummelig, og ville gerne, at min klient bare følte sig godt tilpas. Gjorde hvad hun faktisk havde lyst til. Hvilket var et ønske om at slappe af, få ro på,  sige pyt og tage tingene som de kom, simpelthen bare være hende, uden der var en betingelse. På den måde, kunne hun lettere føle et mentalt overskud og en rar fornemmelse i kroppen. En indre ro, og en indre tro på sit eget selvværd.

At forene de to deles kvaliteter, altså den kvalitative skabende, som elskede struktur, og den tilbagelænede  som befandt sig bedst ved at bare være, på én og samme tid, skabte en overensstemmelse imellem de to dele. Når de benyttede sig af hinandens ressourcer, kunne Perfekte Pernille delen, godt godkende, et pyt og var villigt til at udvise en tålmodighed, når hun vidste, at med kvalitet kommer der overskud og følelsen af at være god nok. For at få oplevelsen af kvalitet, måtte hun acceptere at være tålmodig og tilbagelænet.