Kursus i selvværd

Køb fysisk kursus
Køb online kursus
Guiedet selvværds hypnose

Kursus i selvværd tilbyder

På dette kursus i selvværd, vil du få lejlighed til følgende:

 • Du  vil modtage teknikker, metoder og hjælpe værktøjer som du kan integrere i din hverdag, så du kan opbygge et godt og solidt selvværd.
 • Lære at lægge det store ansvar for andres glæde og trivsel fra dig.
 • Lær at forstå din indre kritiker, så du kan leve et liv, uden nedgørelse.
 • Give slip på pleaseren, så du kan slippe den indre uro.
 • Du vil lærer kunsten, at sige fra og sige din mening, så du kan skabe en indre og ydre respekt.
 • Lære at sige fra, uden dårlig samvittighed, så du føler styrke og mod i hverdagen.
 • Lærer at kende dine leveregler, så du kan føle dig tryg i livet.
 • Lærer at udfordrer dine begrænsende og fastlåste overbevisninger, så du kan leve dit liv, udfra en anden sandhed.
 • Bliver bevidst om dine værdier i livet, så du lever efter hvad du har brug for i dit liv.
 • Lærer at leve livet indefra og ud, så du kan drage omsorg for dig selv.
 • Lærer at forstå, hvorfor dit selvværd er udfordret, så du ikke længere føler dig forkert.
 • Jeg hjælper både kvinder og mænd samt unge der er fastlåste og begrænsede i deres egne tanker.
 • Kurset her, vil  hjælpe dig med at skabe sundere relationer, og til at genfinde dine indre styrker.

Kursus forløb

Forløb

 • Møde tid kl. 17:00 – 21:30 hver torsdag.
 • Opstart på fysisk gruppeforløb, regnes med at opstarte igen til Marts.
 • Forløbet vil løbe over 5 gange én gang om ugen.
 • Ialt 22,50 times kursus i selvværd.
 • Antal deltagere: max. 3-8 personer.
 • Der serveres Sandwich, the, kaffe og vand.
 • Din investering for hele kurset kr. 1.900,00.
 • Kursus materiale fremsendes 14 dage før start.

Indre fred, begynder i det øjeblik du vælger IKKE, at tillade en anden persons handlinger, at kontrollere dine følelser.

Kursus i selvværd
Du kan også vælge at komme i terapi for at styrke dit selvværd
Styrk dit selvværd bestil din tid her

Går du og føler

 • En grundlæggende følelse, af ikke at være god nok?
 • Tvivler du på dig selv, om du nu også er god nok?
 • Taler du dig selv ned med negative tanker om dig selv?
 • Er det vigtigt hvad andre tænker, eller synes om dig?
 • Har du tendens til at sammenligne dig selv med andre?
 • Føler du dig utilstrækkelig, eller at andre bare er bedre end dig?
 • Har du tanker om at lige om lidt, så bliver du afsløret, for jeg er jo ikke god nok?
 • Går du med en følelse eller tanke om, at du skal være perfekt, gøre alting perfekt?
 • Har du det svært ved at fejle?
 • Er det svært at modtage kritik?
 • Har du svært ved at sige fra overfor andre uden dårlig samvittighed?
 • Har du en stærk trang til at please andre? som betyder, at du opnår anerkendelse fra andre så de kan lide dig.
 • Undertrykker du dine egne behov, til fordel for andres?
 • Søger du mening med livet?
kursus i selvværd

Underviser Henriette Wang

Kursus i selvværd indeholder

 • Få styrket dit selvværd, på måder du ikke tidligere har turde drømme om.
 • Få balance og mod ind i dit liv.
 • Lær at forstå det lave selvværd.
 • Lær at forstå hvordan du opretholder det lave selvværd.
 • Få værktøjer til at ændre dit dårlige selvværd.
 • Kom videre fra fortiden.
 • Lær at tage styringen i dit liv, så du styrer livet og ikke omvendt.
 • Forstå dine gemte og skjulte skygger.
 • Forstå dine programmeringer og overbevisninger.
 • Lær at være tro mod dig selv. Elsk den du er. Stå ved den du er.
 • Giv dit liv mening.
 • Vær tilfreds med din egen indsats.
 • Lær om dit EGO.
 • Lær  dig selv og dine værdier bedre at kende.
 • Forstå hvorfor nærvær er vigtigt.
 • Giv adgang til dine egne behov. F.eks. jeg må ikke være sårbar, svag, græde, pibe, osv.
 • Lær at undgå konflikter skabt af det lave selvværd.
 • Bliv bevidst om dine uhensigtsmæssige mønstre og strategier.
 • Bliv bevidst om dine egne ressourcer og kompetencer.
 • Lær mindfull at være i et ubehag.
 • Lær at flytte fokus fra dine egne negative tanker.
 • Lær at sige fra og have det godt med det.
 • Lær at slippe Pleaser rollen.
 • Lær at kende og sætte dine grænser.
 • Lær at bruge mindre energi på hvad du tror andre tænker synes, mener om dig.
 • Lær teknikker til at blive på din egen banehalvdel.
 • Lær at styrke de “bevidste valg”.
 • Få kontakt med din indre kritiker og indre barn.
 • Skab stærke relationer i dit liv.

Hvad kan kursus i selvværd hjælpe dig med

Kurset her vil hjælpe dig til at se på, hvordan du egentligt behandler dig selv. Behandler du dig selv med selvbebrejdelse, og uden respekt, eller som det værdifulde og unikke menneske du er født til at være.  Den måde du behandler dig selv på, er samtidig den måde du viser andre, de skal behandle dig på.

På kurset vil du få indblik i, dit forhold til dig selv. Hvad der er vigtigt for dig i dit liv. Hvilken strategi du benytter for at vedligeholde det lave eller dårlige selvværd, samt teknikker til hvordan du kan forbedre dit selvværd, helt konkret.

På dette kursus i selvværd, har du nu chancen for at give dig selv en selvkærlig handling, og gøre noget godt for dig.

kursus i selvværd

Formålet med kursus i selvværd

DU STÅR IKKE ALENE
 • Formålet med kurset er, at vi føler os forstået og mødt, i det der kan være svært i livet og svært at håndterer alene.
 • Formålet med kurset er, at det skal føles godt at være DIG.
 • Formålet med kurset er, at du ikke længere låser dig fast i gamle overbevisninger og usandheder.
 • Formålet med kurset er, at du kan skabe dig gode og sunde relationer.
 • Formålet med kurset er, at du skaber dig en indre balance med fred, ro og harmoni.
 • Formålet med kurset er, at du siger fra uden dårlig samvittighed.
 • Formålet med kurset er, at du får en positiv kontakt med dit indre barn indre kritiker.
 • Når vi går med skjulte problemer som selvværds problemer, bliver det ofte en ensom vandring at bearbejde, fordi vi måske går og tror at ”jeg er den eneste der må have det sådan”.
kursus i selvværd
Du står ikke alene

Kursus som dette

I et kursus som dette, er der stor sandsynlighed for, at der også er andre, der kan nikke genkendende til din problematik eller omvendt. Der vil også være andre, som har været lige der hvor du er nu, og på den måde kan de dele deres erfaringer, støtte og lytte. Du vil forstå, og føle, at du faktisk ikke står alene. Blot denne viden, kan være meget forandrings skabende, til at du kan få det bedre med dig selv og andre.

I et selvværds kursus, kommer du tæt på andre, som har det samme problem som du, og som sagt, kan det nogle gange lette på egne symptomer, når man hører, hvordan andre også kan have det, med selvsamme udfordring som dig.

Det kan være, at en anden sætter ord på noget, du aldrig før har opdaget hos dig selv. Det kan være indre styrker, som du ikke tidligere har været bevidst om. Det kan være strategier som du ikke kendte til du havde, som giver dig mulighed for at se hvordan andre også benytter samme strategier og hvad det gør ved dem.

Det kan være du bliver bevidst, om de programmer vi bliver programmeret med i livet. Som betyder, at når du kan nikke genkendende til programmerne, bliver bevidst om hvad de også gør ved dig.

Når du lære at give dig selv den kærlighed, som du har fuldt fortjent, kommer indefra, vil du opleve, at den søgen af anerkendelse fra andre mennesker vil stoppe. Du vi ikke længere have behov for at blive fyldt op af andre.

kursus som dette

Selvværd

S elvkærligt

E lsk dig selv

L yst sind

V ær dig selv

V enlighed

Æ rlig

R espekt

D emontering af gamle programmer

Glæden og selvværdet skabes indefra

Det er de færreste af os, der slipper uhindret igennem livet eller opvæksten uden større eller mindre knubs og skrammer på vores selvværds følelse. Derfor, er der mange, der har brug for at få genopbygget og trukket selvværdet tilbage til dem selv igen. Selvværd giver selvtillid, men ikke omvendt. Jo mere selvværd og selvrespekt du har, jo mere respekt møder du fra dine omgivelser.

Jo mere indre kærlighed du giver dig selv, og holder af dig selv, des mere har du også at give til andre. Værdsættelse af og kærlighed til dig selv har intet med egoisme at gøre, det betyder bare, at du accepterer dig selv, som du er – med alle de fejl og mangler, som vi jo alle sammen har.

kursus i selvværd

Tilmelding fysisk kursus